Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!

Tác giả: KinSiver

Đọc Truyện

Tag: Np, Xuyên không, cổ đại, linh dị, tu tiên...

Tình trạng: Full

P/s: Đây là đồng nhân mình viết lại từ bộ nữ quan của Dã tỷ nên có gì thiếu sót các nàng nhớ ném đá nhẹ nhẹ tay thui nha! T^T