Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện |BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện |BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!

Tác giả: Back_Fox

Đọc Truyện

Kin là bn Cáo. Cáo bị tịch thu điện thoại rồi nên Kin đăng truyện của Kin tự viết a~
.
.
.
Hãy góp ý thật lòng về cách viết truyện của Kin nha
.
.
.
.
ĐỪNG ĐEM TRUYỆN CỦA KIN ĐI KHI KIN CHƯA CHO PHÉP NHA. mặc dù Kin bít hk ai thèm lấy truyện của Kin.