Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên

Tác giả: BachLinh113

Đọc Truyện

Phần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại

Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại
Tác giả: Minh Dã
Editor: Bách Linh
Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần
Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của editor.

Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu
Thị giác tác phẩm: Hai người "công" lẫn nhau - Hỗ công, không phân công thụ
Phong cách tác phẩm: Chính kịch
Hệ liệt tương ứng: Hệ liệt Cung Khuynh, trường thiên (truyện dài)
Tiến độ truyện: Đang viết
Số lượng từ toàn truyện: Chưa rõ
Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)
Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng