Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã

Tác giả: hathu410

Đọc Truyện

Phần tiếp theo của Phế Hậu. Nói về Thiên Nhã 17t xuyên đến kiếp trước, thành Thiên Nhã 34t trong tình cảnh là phế hậu ở lãnh cung. Gặp được Tiêu Cửu Thành 32t đã lên ngôi nhiếp chính.