Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện binz x karik ; mặt trăng ôm mặt trời - Truyen4U.Net

Đọc Truyện binz x karik ; mặt trăng ôm mặt trời

Tác giả: cludee__

Đọc Truyện

anh là mặt trăng,
em là mặt trời,
và mặt trăng ôm mặt trời.

/ binz x karik /