Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Tác giả: thuymama196

Đọc Truyện

Tác giả:Ngận Thị Kiểu Tình

Edit: Akito

Thể loại: Khoa Huyễn, hệ thống, nữ phụ, xuyên nhanh

Nguồn: sàn truyen

Tình trạng: đang raVăn án:
Ninh Thư chết nhưng may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ của hệ thống.

Chính vì thế cô ở trong các thế giới, sắm vai ác, gặp được rất nhiều loại người vô tình có, lãnh khốc có, người cố tình gấy sự cũng có.

Không những thế các loại bạch liên hoa, nữ nhân trà xanh, nữ nhân tâm cơ cô đều gặp gỡ được cả.

Ninh Thư gào thét, các ngươi những...cặn bã này, ta chỉ là tới phản công đấy, mong đừng ảnh hưởng ta hoàn thành nhiệm vụ.

Vai chính xuyên qua, vai chính trọng sinh, chỉ có nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ) không nỗ lực, chứ không có không thể cạy ra quầng sáng của nhân vật chính.

Danh sách Chap

Chương 1: Cuối cùng đã chết

Chương 2: Nhiệm vụ giả ( người làm nhiệm vụ)

Chương 3: Truyền sai thế giới rồi

Chương 4: Lãnh vương tử

Chương 5: Ngươi là cái thá gì

Chương 6: Đuổi ra khỏi nhà

Chương 7: Trở thành cô nhi

Chương 8: Nguy hiểm tồn tại

Chương 9: Mời sinh nhật

Chương 10: Rèn luyện kỹ năng chạy trốn

Chương 11: Cảnh tượng quỷ dị

Chương 12: Bí mật khó lường

Chương 13: Đêm qua cám ơn cô

Chương 14: Xem cháu có đáng thương không

Chương 15: Câu lạc bộ

Chương 16: Khổ bức pháo hôi

Chương 17: Kẻ thù gặp mặt

Chương 18: Chó cắn chó

Chương 19: Tôi chính là quá thiện lương

Chương 20: Khẩu vị nặng

Chương 21: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (21)

Chương 22: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (22)

Chương 23: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (23)

Chương 24: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (24)

Chương 25: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (25)

Chương 26: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (26)

Chương 27: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (27)

Chương 28: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (28)

Chương 29: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (29) +(30)

Chuơng 30: Phiên ngoại Lâm Giai Giai

Chương 31: Tướng quân yêu thôn cô (1)

Chương 32: Tướng quân yêu thôn cô (2)

Chương 33: Tướng quân yêu thôn cô (3)

Chương 34: Tướng quân yêu thôn cô (4)

Chương 35: Tướng quân yêu thôn cô (5)

Chương 36: Tướng quân yêu thôn cô (6)

Chương 37: Tướng quân yêu thôn cô (7)

Chương 38: Tướng quân yêu thôn cô (8)

Chương 39: Tướng quân yêu thôn cô (9)

Chương 40: Tướng quân yêu thôn cô (10)

Chương 41: Tướng quân yêu thôn cô (11)

Chương 42: Tướng quân yêu thôn cô (12)

Chương 43: Tướng quân yêu thôn cô (13)

Chương 44: Tướng quân yêu thôn cô (14)

Chương 45: Tướng quân yêu thôn cô (15)

Chương 46: Tướng quân yêu thôn cô (16)

Chương 47: Tướng quân yêu thôn cô (17)

Chương 48: Tướng quân yêu thôn cô (18)

Chương 49: Tướng quân yêu thôn cô (19)

Chương 50: Tướng quân yêu thôn cô (20)

Chương 51: Tướng quân yêu thôn cô (21)

Chương 52: Tướng quân yêu thôn cô (22)

Chương 53: Tướng quân yêu thôn cô (23)

Chương 54: Tướng quân yêu thôn cô (24)

Chương 55: Tướng quân yêu thôn cô (25)

Chương 56: Tướng quân yêu thôn cô (26)

Chương 57: Tướng quân yêu thôn cô (27)

Chương 58: Tướng quân yêu thôn cô (28)

Chương 59: Tướng quân yêu thôn cô (29)

Chương 60: Tướng quân yêu thôn cô (30)

Chương 61: Tướng quân yêu thôn cô (31)

Chương 62: Tướng quân yêu thôn cô (32)

Chương 63: Tướng quân yêu thôn cô (33)

Chương 64: Tướng quân yêu thôn cô (34)

Chương 65: Tướng quân yêu thôn cô (35)

Chương 66: Tướng quân yêu thôn cô (36)

Chương 67: Tướng quân yêu thôn cô ( hoàn)

Chương 68:Thê tử của tổng tài (2)

Chương 69: Thê tử của tổng tài (3)

Chương 70: Thê tử của tổng tài (4)

Chương 71: Thê tử của tổng tài (5)

Chương 72:Thê tử của tổng tài (6)

Chương 73:Thê tử của tổng tài (7)

Chương 74: Thê tử của tổng tài (8)

Chương 75: Thê tử của tổng tài (9)

Chương 76: Thê tử của tổng tài (10)

Chương 77: Thê tử của tổng tài (11)

Chương 78: Thê tử của tổng tài (12)

Chương 79: Thê tử của tổng tài (13)

Chương 80: Thê tử của tổng tài (14)

Chương 81: Thê tử của tổng tài (15)

Chương 82: Thê tử của tổng tài (16)

Chương 83: Thê tử của tổng tài (17)

Chương 84: Thê tử của tổng tài (18)

Chương 85: Thê tử của tổng tài (19)

Chương 86: Thê tử của tổng tài (20)

Chương 87: Thê tử của tổng tài (21)

Chương 88: Thê tử của tổng tài (22)

Chương 89: truy tìm đại boss mạt thế (1)

Chương 90: truy tìm đại boss mạt thế (2)

Chương 91: truy tìm đại boss mạt thế (3)

Chương 92: truy tìm đại boss mạt thế (4)

Chương 93: truy tìm đại boss mạt thế (5)

Chương 94: truy tìm đại boss mạt thế (6)

Chương 95: truy tìm đại boss mạt thế (7)

Chương 96: truy tìm đại boss mạt thế (8)

Chương 97: truy tìm đại boss mạt thế (9)

Chương 98: truy tìm đại boss mạt thế (10)

Chương 99: truy tìm đại boss mạt thế (11)

Chương 100: truy tìm đại boss mạt thế (12)

Chương 101: truy tìm đại boss mạt thế (13)

Chương 102: truy tìm đại boss mạt thế (14)

Chương 103: truy tìm đại boss mạt thế (15)

Chương 104: truy tìm đại boss mạt thế (16)

Chương 105: truy tìm đại boss mạt thế (17)

Chương 106: truy tìm đại boss mạt thế (18)

Chương 107: truy tìm đại boss mạt thế (19)

Chương 108: truy tìm đại boss mạt thế (20)

Chương 109: truy tìm đại boss mạt thế (21)

Chương 110: truy tìm đại boss mạt thế (22)

Chương 111: truy tìm đại boss mạt thế (23)

Chương 112: truy tìm đại boss mạt thế (24)

Chương 113: truy tìm đại boss mạt thế (25)

Chương 114: truy tìm đại boss mạt thế (26)

Chương 115: truy tìm đại boss mạt thế (27)

Chương 116: truy tìm đại boss mạt thế (28)

Chương 117: truy tìm đại boss mạt thế (29)

Chương 118: truy tìm đại boss mạt thế ( hoàn)

Chương 119: Nhiệm vụ đặc biệt

Chương 120: ngoại truyện mạt thế

Chương 121: Thịt văn nữ chủ khổ quá chịu không nổi

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chuong 173

Chương 174

Chuong 175

Chuong 176

Chuong 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181

Chương 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chuong 186

Chuong 187

Chuong 188

Chuong 189

Chuong 190

Chuong 191

Chuong 192

Chuong 193

Chuong 194: hoàn

Chuong 195: ngoại truyện giai nhân đã qua đời

Chuong 196: vườn trường kinh hoàng (1)

Chuong 197

Chuong 198

Chuong 199

Chuong 200