Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ Cấm Kỵ Hệ Liệt - 1 ] Húych Tường - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Cấm Kỵ Hệ Liệt - 1 ] Húych Tường

Tác giả: kween_alice_choe

Đọc Truyện

Tác giả: Mê Dương.
Thể loại: Hiện đại, 1 x 1, huynh đệ văn, điên long đảo phượng, ngược luyến tàn tâm, H 70 - 80%, HE.
Paring: Đỗ Nhược Phong ( thụ ) x Đỗ Nhược Thần ( công )
Độ dài: 13 chương, 1 vỹ thanh và 2 phiên ngoại.
Tình trạng edit: Hoàn.
Link: https://yuyuhakuso91.wordpress.com/huych-tuong-me-duong/