Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ Cấm Kỵ Hệ Liệt - 2 ] Nghịch ÁI - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Cấm Kỵ Hệ Liệt - 2 ] Nghịch ÁI

Tác giả: kween_alice_choe

Đọc Truyện

Tác giả: Mê Dương.
Thể loại: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, phụ tử văn, 1×1, đại thúc thụ, niên hạ công, H (80%), HE.
Paring: Lăng Cường ( công ) x Lăng Thanh Lam ( thụ )
Độ dài: 11 chương, 1 vỹ thanh và 2 phiên ngoại.
Tình trạng edit: Hoàn.
Link: https://vanvulau.wordpress.com/