Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhật

Tác giả: kimhangtran9

Đọc Truyện

Câu chuyện kể về Lục Phiến Môn nữ bổ khoái Viên Kim Hạ vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm y vệ Lục Dịch có tính cách tàn nhẫn.

Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, mười vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay, nữ bổ khoái Viên Kim Hạ phụng mệnh hỗ trợ Cẩm y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp.

Viên Kim Hạ và Lục Dịch vốn không cùng chí hướng nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương và sau đó nảy sinh tình cảm, vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau.

Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn, Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Dịch

Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm đến với nhau.

Người dịch truyện : Hằng Trần và Bình Thanh, Linh Phùng, C, Ngọc Phượng Yvonne, Thùy Linh
Designer ảnh bìa: @anhtho1991
Cộng tác viên : Đậu
Fanfic sưu tầm: Nhất Hạ Phu Phụ Fanfic động

Link FB fanpage: https://www.facebook.com/C%E1%BA%A9m-Y-Chi-H%E1%BA%A1-2019-Fanpage-C%E1%BA%ADp-Nh%E1%BA%ADt-290865051783323/?ref=bookmarks
Link FB cá nhân: https://www.facebook.com/kimhang.tran.9

Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15 (đã sửa lại)

Chương 16 (đã sửa lại)

Chương 17 (đã sửa lại)

Chương 18 (đã sửa lại)

Chương 19 (đã sửa lại)

Chương 20 (đã sửa lại)

Chương 21 (đã sửa lại)

Chương 22 (đã sửa lại)

Chương 23 (đã sửa lại)

Chương 24 (đã sửa lại)

Chương 25 (đã sửa lại)

Chương 26 (đã sửa lại)

Chương 27 (đã sửa lại)

Chương 28 (đã sửa lại)

Chương 29 (đã sửa lại)

Chương 30 (đã sửa lại)

Chương 31 (đã sửa lại)

Chương 32 (đã sửa lại)

Chương 33 (đã sửa lại)

Chương 34 (đã sửa lại)

Chương 35 (đã sửa lại)

Bình luận

Chương 36 (đã sửa lại)

Chương 37 (đã sửa lại)

Chương 38 (đã sửa lại)

Chương 39 (đã sửa lại)

Chương 40 (đã sửa lại)

Chương 41 (đã sửa lại)

Chương 42 (đã sửa lại)

Chương 43 (đã sửa lại)

Chương 44 (đã sửa lại)

Chương 45 (đã sửa lại)

Chương 46 (đã sửa lại)

Chương 47 (đã sửa lại)

Chương 48 (đã sửa lại)

Chương 49 (đã sửa lại)

Chương 50 (đã sửa lại)

Chương 51 (đã sửa lại)

Chương 52 (đã sửa lại)

Chương 53 (đã sửa lại)

Chương 54 (đã sửa lại)

Chương 55 (đã sửa lại)

Chương 56 (đã sửa lại)

Chương 57 (đã sửa lại)

Chương 58 (đã sửa lại)

Chương 59 (đã sửa lại)

Chương 60 (đã sửa lại)

Chương 61 (đã sửa lại)

Chương 62 (đã sửa lại)

Chương 63 (đã sửa lại)

Chương 64 (đã sửa lại )

Chương 65 (đã sửa lại)

Chương 66 (đã sửa lại)

Chương 67 (đã sửa lại)

Chương 68 (đã sửa lại)

Chương 69 (đã sửa lại)

Chương 70 (đã sửa lại)

Chương 71 (đã sửa lại)

Chương 72 (đã sửa lại)

Chương 73 (đã sửa lại)

Chương 74 (đã sửa lại)

Chương 75 (đã sửa lại)

Chương 76 (đã sửa lại)

Chương 77 (đã sửa lại)

Chương 78 (đã sửa lại)

Chương 79 (đã sửa lại)

Chương 80 (đã sửa lại)

Chương 81 (đã sửa lại)

Chương 82 (đã sửa lại)

Chương 83 (đã sửa lại)

Chương 84 (đã sửa lại)

Chương 85 (đã sửa lại)

Chương 86 (đã sửa lại)

Chương 87(đã sửa lại)

Chương 88 (đã sửa lại)

Chương 89 (đã sửa lại)

Chương 90 (đã sửa lại)

Chương 91(đã sửa lại)

Chương 92 (đã sửa lại)

Chương 93 (đã sửa lại)

Chương 94 (đã sửa lại)

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Bình luận lần 3

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135 (Đại kết cục)

Lời kết

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2: Sơ tâm - Lần đầu gặp mặt

Ngoại truyện 3: Sau kết hôn

Lời nói đầu về phim CYCH

Góc nhờ vả dịch truyện

Ngoại truyện FANFIC: PHẦN 1

Cảm nghĩ sau 40 tập

Tổng hợp OST phim Cẩm Y Chi Hạ

Ủng hộ những nhà sáng tác truyện cho Cẩm Y Chi Hạ

Cảm nghĩ về phim Cẩm Y Chi Hạ : Sưu tầm từ các fans trên FB: Dịch quán CYCH

Ngoại truyện FANFIC : PHẦN 2

Về phiên ngoại truyện CYCH của Lam Sắc Sư

Ngoại truyện FANFIC : PHẦN 3

Kịch bản phim CYCH FANFIC: TẬP 56

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 57

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 58

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 59

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 60

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 61

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 62

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 63

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH(P1)

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P2)

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 64

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 65

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 66

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 67

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 68

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P3)

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P4)

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P5)

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 69

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 70

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P6)

Kịch bản phim FANFIC CYCH : TẬP 71

Kịch bản phim FANFIC CYCH : TẬP 72

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 73

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 74

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P7)

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P8)

Sưu tầm: Cảm nghĩ về những cảnh phim từ bạn fan tâm đắc với phim CYCH (P9)

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 75

Kịch bạn phim CYCH FANFIC : TẬP 76

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 77

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 78

Ngoại truyện Cẩm Y - Mảnh da cát quang - Lam Sắc Sư

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 79

Kịch bản phim CYCH FANFIC - TẬP 80

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 81

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 82

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 83

Kịch bản phim CYCH FANFIC : TẬP 84

Kịch bản phim FANFIC CYCH: Tập 85

Kịch bản phim CYCH FANFIC: Tập 86

Kịch bản phim CYCH FANFIC : Tập 87

Kịch bản phim CYCH FANFIC : Tập 89

Kịch bản phim CYCH FANFIC : Tập 88

Kịch bản phim CYCH FANFIC : Tập 90

Chương 48