Đọc Truyện Chí Tôn Độc Vương (Full) - Truyen4U.Net

Viễn tưởng

Hoàn thành

23-08-2014

Chí Tôn Độc Vương (Full)

72 lượt thích / 15,696 lượt đọc
[Giới thiệu]:

Ngươi độc , cũng là ta thuốc bổ !

Độc phách thiên hạ , không chỗ nào bất lợi !
(Ts cái giới thiệu " DÀI GHÊ GỚM " >. #M659276ScriptRootC1039312 { min-height: 300px; }
Có thể bạn thích?
Sất Trá Phong Vân full

Sất Trá Phong Vân full

Tác giả:

264,319 1,260 12

25-01-2015

Hoàng Cực Thiên Tôn (Full)

Hoàng Cực Thiên Tôn (Full)

Tác giả:

24,312 73 14

03-05-2014

TIÊN MÔN THÁNH TÔN (Full)

TIÊN MÔN THÁNH TÔN (Full)

Tác giả:

10,277 64 5

13-06-2014

Chí Tôn full

Chí Tôn full

Tác giả:

157,452 720 10

27-02-2013

Thương Thiên Phách Huyết full

Thương Thiên Phách Huyết full

Tác giả:

21,723 86 8

18-11-2012

Hồng Hoang Thì Thần (Full)

Hồng Hoang Thì Thần (Full)

Tác giả:

26,894 172 9

04-06-2014

Võng Du chi đỉnh phong pháp sư (Full)

Võng Du chi đỉnh phong pháp sư (Full)

Tác giả:

24,024 160 19

04-09-2014

Dị giới Vô Địch Tà Tôn (Full)

Dị giới Vô Địch Tà Tôn (Full)

Tác giả:

15,696 72 6

24-04-2014