Đọc Truyện chú ơi | jimin - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

08-07-2020

chú ơi | jimin

3,306 lượt thích / 37,721 lượt đọc
' chú ơi. '
' đừng có gọi anh là chú nữa. '
Tags: #jimin
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
MYG | CHÚ HẾT THƯƠNG EM RỒI|

MYG | CHÚ HẾT THƯƠNG EM RỒI|

Tác giả:

170,349 13,828 188

24-07-2021

chú Jungkook ; jjk

chú Jungkook ; jjk

Tác giả:

162,588 12,395 28

05-11-2020

Seokjin | Trộm Nhìn Anh

Seokjin | Trộm Nhìn Anh

Tác giả:

27,647 3,455 5

25-04-2020

|kth| hành trình cưa cẩm anh chủ tiệm xăm đẹp trai
|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau

|jungkook-imagine| trong mắt chỉ có nhau

Tác giả:

191,933 14,931 76

30-05-2021

정국 | Hate You

정국 | Hate You

Tác giả:

113,288 11,273 28

23-07-2021

JK series

JK series

Tác giả:

86,575 7,411 33

01-09-2020

bé thích chị ; jjk×you

bé thích chị ; jjk×you

Tác giả:

37,721 3,306 27

26-07-2021