Đọc Truyện [ Chủ Võng Vương ] Tịch Dạ (BG/NP) - Truyen4U.Net

Fanfiction

Đang cập nhật

02-02-2016

[ Chủ Võng Vương ] Tịch Dạ (BG/NP)

40,016 lượt thích / 1,387,967 lượt đọc
Văn án

Một cái không tầm thường nữ tử trọng sinh tương đối "Bình thường" tống mạn thế giới, nhất định nàng bất phàm khi còn sống.

Nàng, chói mắt, tự tin, kiêu ngạo, ấm áp, ích kỷ, lãnh khốc, hay thay đổi, tự ti. . . .

Bọn họ yêu của nàng ấm áp, yêu của nàng vĩ đại, rồi lại oán của nàng đa tình,

Bọn họ biết chính mình không thể trở thành của nàng duy nhất, bỏ qua kiêu ngạo, chỉ vì ở lại bên người nàng

Vạn năng nữ chủ. . .

Bởi vì là lần đầu tiên viết văn, hành văn. . . Mọi người thứ lỗi

Thực thích động mạn, thực thích người ở bên trong, con là như thế này mà thôi

Nhãn: Tống mạn xuyên qua thời không thiên chi kiêu tử

Diễn viên: Nguyên cung Tịch Dạ ┃ phối hợp diễn: Võng vương, quán cái giỏ, hoa lệ khiêu chiến, màu vàng cầm huyền, đông bang, NANA. . . ┃ cái khác: NP
Tags:
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
The Girl He Never Noticed

The Girl He Never Noticed

Tác giả:

221,415,782 6,895,432 91

26-06-2020

A Different Virus: Heartfire

A Different Virus: Heartfire

Tác giả:

7,128,899 412,240 200

08-10-2018

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐨𝐲 𝐖𝐡𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐝 (Harry Potter x Reader)
Game Theory × NH

Game Theory × NH

Tác giả:

3,871,596 139,391 128

20-03-2021

The Mafia's Doll.

The Mafia's Doll.

Tác giả:

3,152,124 49,741 66

15-06-2021

His Hostage | JJK

His Hostage | JJK

Tác giả:

3,209,386 144,865 81

16-06-2021

Ace

Ace

Tác giả:

64,905,388 1,774,659 100

22-09-2020

Infatuation (Bucky x OC)

Infatuation (Bucky x OC)

Tác giả:

1,387,967 40,016 91

05-05-2021