Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Chúng Ta Cung Đấu Đi (Full-Edit) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Chúng Ta Cung Đấu Đi (Full-Edit)

Tác giả: notano24

Đọc Truyện

Tác giả: Vitamin ABC
Edit - ebook: Lengkeng_Sophie
Beta: uchihasaki, Lengkeng_Sophie
Bìa: Mạc Thiên Y (Stent)
Số chương: 102 (chính văn + phiên ngoại)
Cv: Iamgirl91

Văn án:
Là chuyện cũ, à không, là chuyện xưa kể về một nữ diễn viên đang đi lĩnh giải thưởng vương hậu, thật bi thảm bị xuyên qua, hơn nữa nhanh chóng bị đưa vào hậu cung tiếp tục diễn trò.

Nội dung : xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, cung đấu
Diễn viên: Chu Anh
Phối hợp diễn: Khuyết Tĩnh Hàn, Chu Dữu, Trương Từ, Khương Khanh Khanh

Danh sách Chap

Phụ Lục

Chương 1: Trở thành thứ nữ tìm đường chết

Chương 2: Tiến Cung

Chương 3: Thục Phi

Chương 4: Thị Tẩm

Chương 5: Kỳ Quý Tần

Chương 6: Rơi Xuống Nước

Chương 7: Thất Sủng

Chương 8: Mai Quý Nhân

Chương 9: Phạt Quỳ

Chương 10:

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33: Phương Tần

Chương 34: "Ghen"

Chương 35: Bàn Đu Dây Và Chén Thuốc

Chương 36: Bị Thương

Chương 37: Tiêu Sung Nghi

Chương 38: Tự Làm Tự Chịu

Chương 39: Quyền Nuôi Dưỡng

Chương 40: Dời Cung

Chương 41: Trừ Tịch

Chương 42: Đùa Giỡn

Chương 43: Mang Thai

Chương 44: Lợi Dụng

Chương 45: Dụng Tâm Lương Khổ

Chương 46: Nghe Diễn

Chương 47: Hoàng Hậu

Chương 48: Đại Hoàng Tử

Chương 49: Kết Cục

Chương 50

Chương 51: Tiểu Công Chúa

Chương 52: Bẫy Rập

Chương 53: Nữ Thừa Mẫu Chí

Chương 54: Sinh Bệnh

Chương 55: Thái Hậu

Chương 56: Nghê Thường Tại

Chương 57: Tâm Ý

Chương 58: Lương Đại Sứ

Chương 59: Tai Họa Ngầm

Chương 60: Bị Biếm Truất

Chương 61: Hoàng Đế Giận Dỗi

Chương 62: Phản Kích

Chương 63: Thư Uyển Nghi

Chương 64: Sắc Phong

Chương 65: Giấu diếm sát khí

Chương 66: Gia Nguyên Đế bị thương

Chương 67: Liên Hoàn Án

Chương 68: Tin tưởng-Hoài nghi

Chương 69: Chân Tướng

Chương 70: Đức Phi

Chương 71: Phi Vân Các

Chương 72: Trương Dung Hoa

Chương 73: "Châm ngòi"

Chương 74: Tranh Thủ Tình Cảm

Chương 75: Sấm Sét

Chương 76: Khó bề phân biệt

Chương 77: Hội Thẩm

Chương 78: Trúng độc

Chương 79: Chơi Cờ

Chương 80: Nghê Dung Hoa

Chương 81: Đèn Cung Đình

Chương 82: Thế cục

Chương 83: Tô Uyển nghi

Chương 84: Ra ngoài

Chương 85: Đại Công Chúa

Chương 86: Bệnh nguy kịch

Chương 87: Gia Nguyên Đế

Chương 88: Dã tâm của Đức Phi

Chương 89: Lòng dạ ác độc

Chương 90: Nghịch chuyển

Chương 91: Đức Phi chết

Chương 92: Con dấu tay chân

Chương 93: Biến cố

Chương 94: Đến tột cùng

Chương 95: Sinh Thần

Chương 96: Lục La sống lại

Chương 97: Biến đổi bất ngờ

Chương 98: Đấu tranh

Chương 99: Một vòng mới

Chương 100: Tiểu hoàng từ

Phiên ngoại 1: Tam công chúa

Phiên Ngoại 2: Hiền Phi