Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Đọc Truyện [Chuyển ver | BaekYeon] - Bắt được em rồi, vợ ngốc! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Chuyển ver | BaekYeon] - Bắt được em rồi, vợ ngốc!

Tác giả:

Đọc Truyện

Author: pUm

Disclaimer: Chuyển ver vì quá yêu thích

Pairing: BaekYeon (Baekhyun - TaeYeon)

Catelogy: Romantic

Summary: K mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý...