Đọc Truyện Công Chúa Quý Tính - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Công Chúa Quý Tính

Tác giả: lunahuynh1512

Đọc Truyện

Tác giả: Tắc Mộ

Dịch giả: Anh Hoa Trùng

Thể loại: cổ đại, hoán đổi thân xác, hài, HE..

Chương: 52 + 2 ngoại truyện

NXB: NXB Lao động

Số trang: 552

Giá tiền: 130.000 đ