Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Cốt cách một quý ông - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Cốt cách một quý ông

Tác giả: Shain_Shain

Đọc Truyện

Bạo chúa mang cốt cách một quý ông. Đó là khi cái ác trở nên thật thanh tao và đầy kiêu hãnh.

Cover: hwangthien from @T3-Team.

Highest ranking: #1 in Thriller

Danh sách Chap

Cuộc đi săn lúc nửa đêm (1)

Cuộc đi săn lúc nửa đêm (2)

Cuộc đi săn lúc nửa đêm (3)

Góa phụ đen (1)

Góa phụ đen (2)

Góa phụ đen (3)

Góa phụ đen (4)

Góa phụ đen (5)

Góa phụ đen (6)

Góa phụ đen (7)

Ma cà rồng ở Edinburgh (1)

Ma cà rồng ở Edinburgh (2)

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (1)

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (2)

Earl Victor Shadow

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (3)

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (4)

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (5)

Vị Bá tước 20 khuôn mặt (5.2)

Spectre

Hội Chợ Phù Hoa

Pháo đài tội ác: lối vào (1)

Pháo đài tội ác: lối vào (2)

Pháo đài tội ác: lối vào (3)

Pháo đài tội ác: lối vào (4)

Pháo đài tội ác: lối vào (5)

you've never seen the men like them

Những đứa con bị Chúa bỏ quên (1)

Những đứa con bị Chúa bỏ quên (2)

Những đứa con bị Chúa bỏ quên (3)

Những đứa con bị Chúa bỏ quên (4)

Những đứa con bị Chúa bỏ quên (5)

Những bàn chân nóng (1)

Những bàn chân nóng (2)

Những bàn chân nóng (3)

Pháo đài tội ác: dấu vết (1)

Pháo đài tội ác: dấu vết (2)

Pháo đài tội ác: dấu vết (3)

Pháo đài tội ác: dấu vết (4)

Quái vật dịu dàng (1)

Quái vật dịu dàng (2)

Quái vật dịu dàng (3)

Hội Chợ Phù Hoa: Kết (1)

Hội chợ phù hoa: Kết (2)

Những Bóng Ma Thành Luân Đôn

Bá tước trở lại (1)

Bá tước trở lại (2)

Bá tước trở lại (3)

Lời mời thần bí (1)

Lời mời thần bí (2)