Đọc Truyện (Countryhumans) Đừng đi - Truyen4U.Net

Viễn tưởng

Đang cập nhật

18-06-2021

(Countryhumans) Đừng đi

109,819 lượt thích / 1,894,708 lượt đọc
Cậu chết, có người nói cậu được đầu thai.

Nhưng tại sao cậu vẫn nhớ kiếp trước, điều này thật kì lạ.

Gia đình cậu con sống.

Người đưa cậu đầu thai nói xin lỗi.

Nhưng mọi thứ lại không đi theo cốt truyện ban đầu. Đã bắt đầu mất kiểm soát.

Mọi người có thái độ thật kì lạ.

------‐---‐--------
Allx Việt Nam

Mà trong all có bao nhiêu người thì phải để mình nghĩ đã, với lại chắc cũng chỉ có các nước tiêu biểu hay xuất hiện như trong mấy truyện khác thui :))
Có thể bạn thích?
Giang hồ biến địa thị kì ba - Ngữ Tiếu Lan San

Giang hồ biến địa thị kì ba - Ngữ Tiếu Lan San

Tác giả:

9,087,255 466,449 174

06-04-2015

Non-sense Political comics

Non-sense Political comics

Tác giả:

44,151 3,123 16

22-03-2020

[Xuyênkhông] Thế gia danh môn

[Xuyênkhông] Thế gia danh môn

Tác giả:

4,971,604 104,334 173

27-03-2015

CountryHuman [USSRxNAZI]

CountryHuman [USSRxNAZI]

Tác giả:

265,557 14,863 43

14-02-2021

[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn ( Quyển I)