Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ CREEPYPASTA ] [Offenderman x reader] Thứ Xa Xỉ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ CREEPYPASTA ] [Offenderman x reader] Thứ Xa Xỉ

Tác giả: Cuckune16

Đọc Truyện

- Ta đã định sẵn rằng mình là kẻ thua cuộc trong trò chơi khi đã nói yêu em trước, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Nhưng ta thích thế, với tư cách là một người sẽ bảo vệ em thì có thua đến cả ngàn lần cũng được.

*************Sau tất cả.

Em đã ở đây. Đối với ta, thế là đủ.************

Lưu ý : Truyện được sáng tác bởi Ong aka Cúc Bảy Sắc. Vui lòng không đem đi chỗ khác nếu không muốn bị tác giả cào tường nhà ăn vạ.

Truyện phát hành vào : 16/1/2019
Ngày hoàn : 💃?

Đây là LongFic, vui lòng thưởng thức một cách chậm rãi nhé >vo 💖