Đọc Truyện taekook | crush của tôi rất cọc  - Truyen4U.Net

Fanfiction

Hoàn thành

20-06-2021

taekook | crush của tôi rất cọc

14,810 lượt thích / 382,193 lượt đọc
kim taehyung crush hậu bối jeon jungkook
nhưng crush của hắn rất cọc tính nha
vậy là hắn có một phen khổ sở cua crush rồi

text, ngọt

có chứa một số từ ngữ không đẹp :))

『 #1 text - 3/6/21
#1 bts - 19/6/21
#3 text - 12/6/21
#3 taehyung - 19/6/21
#2 bts - 20/6/21 』

31/5/21 - 20/6/21
Có thể bạn thích?
[Edit-Hoàn] Tình Yêu Trực Tuyến - Nhu Nhu Nhược Nhược [CaoH, 3S]
Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình văn

Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình văn

Tác giả:

13,804,291 308,081 102

12-12-2018

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the Woods

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the Woods

Tác giả:

32,775 4,428 23

14-12-2019

taekook | signal

taekook | signal

Tác giả:

38,072 4,143 10

02-07-2019

[Edit/ Đam mỹ] Thiên triều quỷ sư - Mạc Thanh Vũ