Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [CV][Quyển1]Mau Xuyên Bệnh Kiều: Ta Ác Ma Ký Chủ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [CV][Quyển1]Mau Xuyên Bệnh Kiều: Ta Ác Ma Ký Chủ

Tác giả: SereinPham

Đọc Truyện

Tác giả: Phi Phi Ngã Tâm

Converter: Serein Phạm

Tình trạng gốc : Đang ra

Tình trạng CV: Đang ra

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nữ cường , Nghịch tập, 1v1,Hắc ám....

# bá đạo quân trường sủng nàng tận xương: "Ta cả đời chỉ ái ngươi một người." #

# thương nghiệp đế vương vì nàng vung tiền như rác: "Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi." #

# bệnh kiều đệ đệ vì nàng khấu thượng xích chân: "Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời đi ta." #

Mỗi cái vị diện luôn có một cái bệnh kiều nam thần sủng nàng, túng nàng, cư nhiên đều là một người!

Nhiễm bạch bệnh trạng cười: "Người của ta, chỉ có thể thuộc về ta nột ~"

Bệnh kiều nam thần một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thanh âm triền miên lâm li dùng hết suốt đời ôn nhu lưu luyến.

"Bạch bạch, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, bao gồm ta......"

Đương bệnh kiều ký chủ nắm tay hắc hóa nam thần, giỡn chơi ba ngàn vị diện, vô số người từ ngoài đến run bần bật, "Chúng ta phải về nhà!"

Mỗ chỉ hệ thống co chặt ở hệ thống không gian khóc chít chít: # ký chủ đại nhân, đừng bệnh kiều! #

P/s: Mình chỉ đăng từ chương 1639 nên bạn nào muốn đọc từ đầu thì có thể qua wikidich nha~.
🌼Hiện tại đã có bạn cv tiếp bộ này bên wikidich(lỗi thiếu chương).🌼

Danh sách Chap

Chương 1639 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 1

Chương 1640 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 2

Chương 1641 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 3

Chương 1642 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 4

Chương 1643 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 5

Chương 1644 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 6

Chương 1645 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần ( 7 )

Chương 1646 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 8

Chương 1647 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 9

Chương 1648 khí phách nữ đế vs họa thủy nịnh thần 10

Chương 1649 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 11

Chương 1650 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 12

Chương 1651 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 13

Chương 1652 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 14

Chương 1653 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 15

Chương 1654 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 16

Chương 1655 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 17

Chương 1656 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 18

Chương 1657 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 19

Chương 1658 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 20

Chương 1659 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 21

Chương 1660 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 22

Chương 1661 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 23

Chương 1662 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 24

Chương 1663 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 25

Chương 1664 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 26

Chương 1665 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 27

Chương 1666 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 28

Chương 1667 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 29

Chương 1668 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 30

Chương 1669 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 31

Chương 1670 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 32

Chương 1671 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 33

Chương 1672 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 34

Chương 1673 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 35

Chương 1674 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 36

Chương 1675 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 37

Chương 1676 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 38

Chương 1677 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 39

Chương 1678 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 40

Chương 1679 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 41

Chương 1680 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 42

Chương 1681 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 43

Chương 1682 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 44

Chương 1683 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 45

Chương 1684 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 46

Chương 1685 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 47

Chương 1686 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 48

Chương 1687 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 49

Chương 1688 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 50

Chuong1689 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 51

Chương 1690 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 52

Chương 1691 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 53

Chương 1692 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 54

Chương 1693 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 55

Chương 1694 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 56

Chương 1695 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 57

Chương 1696 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 58

Chương 1697 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 59

Chương 1698 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 60

Chương 1699 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 61

Chương 1700 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 62

Chương 1701 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 63

Chương 1702 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 64

Chương 1703 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 65

Chương 1704 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 66

Chương 1705 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 67

Chương 1706 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 68

Chương 1707 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 69

Chương 1708 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 70

Chương 1709 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 71

Chương 1710 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 72

Chương 1711 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 73

Chương 1712 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 74

Chương 1713 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 75

Chương 1714 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 76

Chương 1715 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 77

Chương 1716 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 78

Chương 1717 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 79

Chương 1718 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 80

Chương 1719 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 81

Chương 1720 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 82

Chương 1721 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 83

Chương 1722 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 84

Chương 1723 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 85

Chương 1724 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 86

Chương 1725 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 87

Chương 1726 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 88

Chương 1727 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 89

Chương 1728 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 90

Chương 1729 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 91

Chương 1730 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 92

Chương 1731 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 93

Chương 1732 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 94

Chương 1733 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 95

Chương 1734 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 96

Chương 1735 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 97

Chương 1736 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 98

Chương 1737 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 99

Chương 1737 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 99

Chương 1738 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 100

Chương 1739 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 101

Chương 1740 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 102

Chương 1741 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 103

Chương 1742 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 104

Chương 1743 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 105

Chương 1744 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 106

Chương 1745 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 107

Chương 1746 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 108

Chương 1747 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 109

Chương 1748 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 110

Chương 1749 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 111

Chương 1750 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 112

Chương 1751 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 113

Chương 1752 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 114

Chương 1753 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 115

Chương 1754 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 116

Chương 1755 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 117

Chương 1756 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 118

Chương 1757 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 119

Chương 1758 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 120

Chương 1759 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 121

Chương 1760 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 122

Chương 1761 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 123

Chương 1762 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 124

Chương 1763 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 125

Chương 1764 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 126

Chương 1765 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 127

Chương 1766 khí phách nữ đế vs hoạ thủy nịnh thần 128(xong)

Chương 1767 trên đường ruộng hoa khai, diệp lạc trở về 【 phiên 】

Chương 1768 ngượng ngùng, lần này tương đối cao điệu

Chương 1769 đi ra ngoài tản bộ

Chương 1770 phong lạc nói: "Ba ba!"

Chương 1771 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 1 )

Chương 1772 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 2 )

Chương 1773 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 3 )

Chương 1774 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 4 )

Chương 1775 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 5 )

Chương 1776 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 6 )

Chương 1777 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 7 )

Chương 1778 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 8 )

Chương 1779 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 9 )

Chương 1780 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 10 )

Chương 1781 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 11 )

Chương 1782 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 12 )

Chương 1783 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 13 )

Chương 1784 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 14 )

Chương 1785 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 15 )

Chương 1786 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 16 )

Chương 1787 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 17 )

Chương 1788 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 18 )

Chương 1789 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 19 )

Chương 1790 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 20 )

Chương 1791 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 21 )

Chương 1792 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 22 )

Chương 1793 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 23 )

Chương 1794 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 24 )

Chương 1795 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 25 )

Chương 1796 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 26 )

Chương 1797 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 27 )

Chương 1798 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 28 )

Chương 1799 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 29 )

Chương 1800 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 30 )

Chương 1801 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 31 )

Chương 1802 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 32 )

Chương 1803 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 33 )

Chương 1804 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 34 )

Chương 1805 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 35 )

Chương 1806 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 36 )

Chương 1807 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 37 )

Chương 1808 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 38 )

Chương 1809 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 39 )

Chương 1810 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 40 )

Chương 1811 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 41 )

Chương 1812 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 42 )

Chương 1813 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 43 )

Chương 1814 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 44 )

Chương 1815 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 45 )

Chương 1816 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 46 )

Chương 1817 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 47 )

Chương 1818 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 48 )

Chương 1819 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 49 )

Chương 1820 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 50 )

Chương 1821 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 51 )

Chương 1822 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 52 )

Chương 1823 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 53 )

Chương 1824 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 54 )

Chương 1825 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 55 )

Chương 1826 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 56)

Chương 1827 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 57 )

Chương 1828 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 58 )

Chương 1829 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 59 )

Chương 1830 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 60 )

Chương 1831 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 61 )

Chương 1832 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 62 )

Chương 1833 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 63 )

Chương 1834 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 64 )

Chương 1835 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 65 )

Chương 1836 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 66 )

Chương 1837 quốc sư sủng phu thực khuynh thành ( 67 )