Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ĐAM MĨ][ĐOẢN VĂN]SINH TỬ VĂN-THUẦN SINH - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ĐAM MĨ][ĐOẢN VĂN]SINH TỬ VĂN-THUẦN SINH

Tác giả: utduyenlua

Đọc Truyện

Miêu tả chi tiết cảnh sinh đẻ của các bạn thu, đội khi có sự giúp đỡ của các anh công. Cần sự tưởng tượng phong phú. Đôi khi có ngược nhưng đa phần vẫn là quá trình đẻ. Sẽ có các cp theo yêu cầu của các readers