Đọc Truyện [Đam mỹ] Dã Thú - Truyen4U.Net

Truyện teen

Đang cập nhật

28-10-2019

[Đam mỹ] Dã Thú

592 lượt thích / 154,645 lượt đọc
Hứa Tinh sinh ra đã mang tính cách yếu đuối nhu nhược như nữ nhân. Y học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng được thầy cô và bạn bè yêu mến. Cuộc sống của y thay đổi hoàn toàn khi gặp Gia Trình. Tác giả: Nhộng Hiên Thể Loại: lạnh lùng lãnh tra mỹ công sang ôn nhu côngx yếu đuối mỹ nhược thụ, ngược tâm, ngược thân, lưỡng tính, HE. Tình trạng: Hoàn thành. Giới thiệu nhân vật: Chính:•Khuất Gia Trình (công).•Hứa Tinh (thụ) Phụ:•Hứa Biên (đại thúc công)•Mạch Quai (bạn cùng lớp với Hứa Tinh.)•Văn Khải (Biến thái công)•Lam Dĩ (nữ phản diện)
Tags: #caoh #dammy