Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Đam mỹ] Sổ Tay Luyện Viết H - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đam mỹ] Sổ Tay Luyện Viết H

Tác giả: AllukaHuynh93

Đọc Truyện

Thể loại: Song tính nhân, sinh tử, sản nhũ, cao H, 21+, np....
-ĐÂY LÀ THỂ LOẠI BOY X BOY, AI KHÔNG THÍCH HAY KÌ THỊ THÌ XIN VUI LÒNG QUAY LẠI
-ĐÂY LÀ THỂ LOẠI CAO H, AI CHƯA ĐỦ TUỔI PHẢI SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC (-.-").
-Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng, không có thật
Thân mọi người!

Danh sách Chap

Chương 0

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chuyện thứ 2 (phần 1)

Chuyện thứ 2 (phần 2)

Chuyện thứ 3 (phần 1)

Chuyện thứ 3 (phần 2)

Chuyện thứ 3 (phần 3)

Chuyện thứ 4 (phần 1)

Chuyện thứ 4 (phần 2)

Chuyện thứ 4 (phần 3)

Chuyện thứ 5 (phần 1)

Chuyện thứ 5 (phần 2)

Chuyện thứ 5 (phần 3)

Chuyện thứ 5 (phần 4)

Chuyện thứ 5 (phần 5)

Chuyện thứ 6 (phần 1)

Chuyện thứ 6 (phần 2)

Chuyện thứ 6 (phần 3)

Chuyện thứ 7

Nhật kí mang thai (phần 1)

Nhật kí mang thai (phần 2)

Nhật kí mang thai (phần 3)

Nhật kí mang thai (phần 4)

Nhật kí mang thai (phần 5)

Nhật kí mang thai (phần 6)

Nhật kí mang thai (phần 7)

Chuyện thứ 8 (phần 1)

Chuyện thứ 8 (phần 2)

Chuyện thứ 8 (phần 3)

Chuyện thứ 8 (phần 4)

Chuyện thứ 8 (phần 5)

Chuyện thứ 9 (phần 1)

Chuyện thứ 9 (phần 2)

Chuyện thứ 9 (phần 3)

Chuyện thứ 9 (phần 4)

Chuyện thứ 9 (phần 5)

Chuyện thứ 9 (phần 6)

Chuyện thứ 9 (phần 7)

Chuyện thứ 9 (phần 8)

Chuyện thứ 9 (phần 9)

Chuyện thứ 9 (phần 10)

Chuyện thứ 9 (phần 11)

Chuyện thứ 9 (phần 12)

Chuyện thứ 10 (phần 1)

Chuyện thứ 10 (phần 2)

Chuyện thứ 10 (phần 3)

Chuyện thứ 10 (phần 4)

Chuyện thứ 10 (phần 5)

Chuyện thứ 10 (phần 6)

Chuyện thứ 11 (phần 1)

Chuyện thứ 11 (phần 2)

Chuyện thứ 11 (phần 3)

Chuyện thứ 11 (phần 4)

Chuyện thứ 12 (phần 1)

Chuyện thứ 12 (phần 2)