Đọc Truyện (đam mỹ) Tôi không biết yêu - Truyen4U.Net

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

28-06-2018

(đam mỹ) Tôi không biết yêu

1,054,242 lượt thích / 34,622,801 lượt đọc
Tôi là người được papa nuôi nấng 1 ngày ông nằm dưới đất với dòng máu đỏ tôi nhìn lên thấy 1 người rất đẹp....
loại: sm nhẹ, NP, 3x1, nhất thụ đa công, HE, hư cấu, mang tính chất người sói, vampiar, viễn tưởng,... vv....
không hay thì mời bạn click back chưa đủ tuổi cũng click back.

thanks you.
Có thể bạn thích?
The Subway

The Subway

Tác giả:

5,292,841 233,527 35

12-10-2014

Fight For Her

Fight For Her

Tác giả:

14,099,740 684,100 83

10-03-2021

A lie in church.  TO BE PUBLISHED

A lie in church. TO BE PUBLISHED

Tác giả:

23,326,170 159,890 8

12-06-2021

Bloody Lips | Completed

Bloody Lips | Completed

Tác giả:

8,725,374 297,274 50

18-09-2017

Bride of Alfonso

Bride of Alfonso

Tác giả:

3,959,621 164,587 31

03-08-2020

THE TEKULA PROJECT

THE TEKULA PROJECT

Tác giả:

1,165,844 45,261 23

16-08-2020

The Alpha's Trap

The Alpha's Trap

Tác giả:

14,056,881 398,988 48

29-08-2015

Marked by the Alpha

Marked by the Alpha

Tác giả:

34,622,801 1,054,242 37

02-01-2013