Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Danmei/Khoái Xuyên/Edit] Công Lược Tra Công Kia - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Danmei/Khoái Xuyên/Edit] Công Lược Tra Công Kia

Tác giả: dongbanggeii

Đọc Truyện

Tác giả : Tức Mặc Dao 即墨遥

Edit : Động Bàng Geii

Đồng hợp tác : QT muộn tao công + GG biết tuốt thụ

Thể loại : Xuyên nhanh, cường công cường thụ, 1v1, tra công tiện thụ ( =v= đừng tin, nó lừa đấy ), cường thủ hào đoạt, tra công biến trung khuyển, ngược công ^^

Cre bìa: MMOC đáng iu :3