Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Đấu phá hậu cung [CĐ-TS] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Đấu phá hậu cung [CĐ-TS]

Tác giả: TuongAn94

Đọc Truyện

ĐẤU PHÁ HẬU CUNG
Tác giả: Kỳ thật ta là Tiểu Thanh Tân
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, cung đấu
Converter: Ngocquynh520 (Diendanlequydon)
Edit: Fuly

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Sống lại - Tâm tràn hận ý (Thượng)

Chương 2: Sống lại - Tâm tràn hận ý (trung)

Chương 3: Sống lại - Tâm tràn hận ý (hạ)

Chương 4: Con đường tuyển tú phong ba (thượng)

Chương 5: Con đường tuyển tú phong ba (trung)

Chương 6: Con đường tuyển tú phong ba (hạ)

Chương 7: Xuân sắc chốn thâm cung (thượng)

Chương 8: Xuân sắc chốn thâm cung (hạ)

Chương 9: Phong ba thị tẩm (thượng)

Chương 10: Phong ba thị tẩm (trung)

Chương 11: Phong ba thị tẩm (hạ)

Chương 12: Người cười cuối cùng (thượng)

Chương 13: Người cười cuối cùng (trung)

Chương 14: Người cười cuối cùng (hạ)

Chương 15: Âm mưu trong đêm tối (thượng)

Chương 16: Âm mưu trong đêm tối (trung)

Chương 17: Âm mưu trong đêm tối (hạ)

Chương 18: Song sinh (1)

Chương 19: Song sinh (2)

Chương 20: Song sinh (3)

Chương 21: Song sinh (4)

Chương 22 - 23: Lập uy (1)

Chương 24: Lập uy (2)

Chương 25: Lập uy (3)

Chương 26: Ưu ái (1)

Chương 27: Ưu ái (2)

Chương 28: Ưu ái (3)

Chương 29: Mưu vị (1)

Chương 30: Mưu vị (2)

Chương 31: Mưu vị (3)

Chương 32: Công tâm (1)

Chương 33: Công tâm (2)

Chương 34: Công tâm (3)

Chương 35: Công tâm (4)

Chương 36: Cung đình tranh đấu (1)

Chương 37: Cung đình tranh đấu (2)

Chương 38: Cung đình tranh đấu (3)

Chương 39: Hậu cung tranh đấu (4)

Chương 40: Giấu độc (1)

Chương 41: Giấu độc (2)

Chương 42: Giấu độc (3)

Chương 43: Con nối dòng (1)

Chương 44: Con nối dòng (2)

Chương 45: Hãm hại (1)

Chương 46: Hãm hại (2)

Chương 47: Hãm hại (3)

Chương 48: Hãm hại (4)

Chương 49: Cầm ý (1)

Chương 50: Cầm ý (2)

Chương 51: Sai lầm (1)

Chương 52: Sai lầm (2)

Chương 53: Sai lầm (3)

Chương 54: Sai lầm (4)

Chương 55: Mối họa (1)

Chương 56: Mối họa (2)

Chương 57: Mối họa (3)

Chương 58: Mối họa (4)

Chương 59: Chân tướng (1)

Chương 60: Chân tướng (2)

Chương 61: Vô đề (1)

Chương 62: Vô đề (2)

Chương 63: Vô đề (3)

Chương 64: Vô đề (4)

Chương 65: Đột biến (1)

Chương 66: Đột biến (2)

Chương 67: Đột biến (3)

Chương 68: Báo thù (1)

Chương 69: Báo thù (2)

Chương 70: Bỏ hay không bỏ (1)

Chương 71: Bỏ hay không bỏ (2)

Chương 72: Bỏ hay không bỏ (3)

Chương 73: Thịnh sủng (1)

Chương 74: Thịnh sủng (2)

Chương 75: Thịnh sủng (3)

Chương 76: Nam nhân cặn bã (1)

Chương 77: Nam nhân cặn bã (2)

Chương 78: Nam nhân cặn bã (3)

Chương 79: Nam nhân cặn bã (4)

Chương 80 - 83: Thủ đoạn (1)

Chương 84: Thủ đoạn (2)

Chương 85: Thủ đoạn (3)

Chương 86: Vô đề (1)

Chương 87: Vô đề (2)

Chương 88: Vô đề (3)

Chương 89: Kết thúc (1)

Chương 90: Kết thúc (2)