Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Đế Bá - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Đế Bá

Tác giả: 00oxo00

Đọc Truyện

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh ( biệt danh: Yếm Câu Tổ ^^ )
Cùng tác giả: [- Huyết Trùng Tiên Khung -]
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Tình trạng: Đang ra
-----o0o-----
Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

...

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự...

[Bá mọi chỗ mọi nơi mọi góc cạnh
Bá mọi thứ mọi vật mọi chuyện
Đế Bá
Main đi đến đâu cũng bá , làm gì cũng bá]
----oxo----
~~enjoy~~
*P/S* Main siêu bá, truyện siêu câu chương *

Danh sách Chap

I ( Chương 1-50 )

II ( Chương 51-100 )

III ( Chương 101-150 )

IV ( Chương 151-200 )

V ( Chương 201-250 )

VI ( Chương 251-300 )

VII ( Chương 301-350 )

VIII ( Chương 351-400 )

IX ( Chương 401-450 )

X ( Chương 451-500 )

XI ( Chương 501-550 )

XII ( Chương 551-600 )

XIII ( Chương 601-650 )

XIV ( Chương 651-700 )

XIV ( Chương 701-750 )

XVI ( Chương 751-800 )

XVII ( Chương 801-850 )

XVIII ( Chương 851-900 )

XIX ( Chương 901-950 )

XX ( Chương 951-1000 )

XXI ( Chương 1001-1050 )

XXII ( Chương 1051-1100 )

XXIII ( Chương 1101-1150 )

XXIV ( Chương 1151-1200 )

XXV ( Chương 1201-1250 )

XXVI ( Chương 1251-1300 )

XXVII ( Chương 1301-1350 )

XXVIII ( Chương 1351-1400 )

XXIX ( Chương 1401-1450 )

XXX ( Chương 1451-1500 )

XXXI ( Chương 1501-1550 )

XXXII ( Chương 1551-1600 )

XXXIII ( Chương 1601-1650 )

XXXIV ( Chương 1651-1700 )

XXXV ( Chương 1701-1750 )

XXXVI ( Chương 1751-1800 )

XXXVII ( Chương 1801-1850 )

XXXVIII ( Chương 1851-1900 )

IXL ( Chương 1901-1950 )

XL ( Chương 1951-2000 )

XLI ( Chương 2001-2050 )

XLII ( Chương 2051-2100 )

XLIII ( Chương 2101-2150 )

XLIV ( Chương 2151-2200 )

XLV ( Chương 2201-2250 )

XLVI ( Chương 2251-2300 )

XLVII ( Chương 2301-2350 )

XLVIII ( Chương 2351-2400 )

IL ( Chương 2401-2450 )

L ( Chương 2451-2500 )

LI ( Chương 2501-2550 )

LII ( Chương 2551-2600 )

LIII ( Chương 2601-2650 )

LIV ( Chương 2651-2700 )

LV ( Chương 2701-2750 )

LVI ( Chương 2751-2800 )

LVII ( Chương 2801-2850 )

LVIII ( Chương 2851-2900 )

LIX ( Chương 2901-2950 )

LX ( Chương 2951-3000 )

LXI ( Chương 3001-3050 )

LXII ( Chương 3051-3100 )

LXIII ( Chương 3101-3150 )

LXIV ( Chương 3151-3200 )

LXV ( Chương 3201-3250 )

LXVI ( Chương 3251-3300 )

LXVII ( Chương 3301-3350 )

LXVIII ( Chương 3351-3400 )

LXIX ( Chương 3401-3450 )

LXX ( Chương 3451-3500 )

LXXI ( Chương 3501-3550 )

LXXII ( Chương 3551-3600 )

LXXIII ( Chương 3601-3650 )

LXXIV ( Chương 3651-3700 )

LXXV ( Chương 3701-3750 )

LXXVI ( Chương 3751-3800 )

LXXVII ( Chương 3801-3850 )

LXXVIII ( Chương 3851-3900 )

LXXIX ( Chương 3901-3095 )

LXXX ( Chương 3951-4000 )

LXXXI ( Chương 4001-4050 )

LXXXII ( Chương 4101-4150 )

LXXXIII ( Chương 4101-4150 )

LXXXIV ( Chương 4151-4200 )

LXXXV ( Chương 4201-4250 )

LXXXVI ( Chương 4251-4300 )

LXXXVII ( Chương 4301-4350 )

LXXXVIII ( Chương 4351-4400 )

LXXXIX ( Chương 4401-4450 )

XC ( Chương 4451-4500 )

XCI ( Chương 4501-4550 )

XCII ( Chương 4551-4600 )

XCIII ( Chương 4601-4650 )

XCIV ( Chương 4651-4700 )