Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Devil-God. Yup, It's Me - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Devil-God. Yup, It's Me

Tác giả: TrnhL9086

Đọc Truyện

Câu truyện về một thanh niên bị bắt nạt tới dị giới, nhưng lần này lại không được buff sức mạnh to lớn như các nhân vật khác.

Danh sách Chap

Phần 1:Kẻ đi săn tới dị giới

Phần 2: Nhận ra

Phần 3: Luyện tập và đi săn

Phần 4:Mê cung

Phần 5: Lũ sói

Thông báo

Phần 6: Lũ sói 2

Phần 7:Đi

Phần 8: Goblin

Phần 9: King

Phần 10: Chọi chiến king và thức tỉnh

Phần 11:Đánh nhau

Phần 12:King Hob vs Devil-God

Phần 13: Vũ khí mới

Phần 14: ???

Phần 15: Thở dưới nước

Phần 16: Tiếp tục hành trình

Phần 17: Không thay đổi

Phần 18: Gặp King thứ hai.

Phần 19: Trận chiến

Phần 20: Trận chiến (2)

Phần 21: Trận chiến (3)

Phần 22: Trận chiến (4)

Phần 23: Gặp họa tiếp

Phần 24: Đại chiến loli

Phần 25: Đại chiến loli (2)

Phần 26: Thu nạp

Phần 27:Bảng trạng thái

Phần 28: Loài mới

Phần 29:Bị hành

Phần 30: Phản công

Phần 31: Người con gái khi xưa

Phần Ngoại Truyện:Đồng đội

Phần 32:Kháng

Phần 33: Kobold dùng nỏ

Phần 34:Đế vương sấm sét

Phần 35:Chọi chiến Sét Đế

Phần 36: Kết thúc

Phần Ngoại Truyện 2:Từ Chối và Nhiệm Vụ

Giúp đỡ!

Phần 37:Ma thuật và dịch chuyển

Phần 38: Rồng

Phần 39: Rồng

Phần 40: Pet

Phần 41: Dragon

Phần 42: Thông tin cơ bản về thế giới

Phần 43:

Phần 44: Những lưỡi dao

Phần 45:

Phần 46:Trí não của Shin

Phần 47: Thắc mắc của Bahamuth

Phần 48: Check kỹ năng mới và kết quả.

Phần 49:

Phần 50: The seal sword

Phần 51: Làng Elf (1)

Phần 52: Làng Elf (2)

Phần 53: Làng Elf (3)

Phần 54: Làng Elf (4)

Phần 55: Orge Tử Thần

Phần 56: Hết!

Phần 57: Mới lạ

Phần 58:

Phần 59:

Phần 60:

Phần 61:

Phần 62:

Phần 63: Elf kỳ lạ

Phần 64: Mục tra cứu

Phần 65: Mục tập luyện

Phần 66: Mục luyện tập(2)

Phần 67: Mục luyện tập (3)

Phần 68: Mục luyện tập (4)

Phần 69:Mục luyện tập (5)

Phần 70: Mục luyện tập (6)

Phần 71: Mục luyện tập(7)

Phần 72: Mục luyện tập (8)

Phần 73: Mục luyện tập (9)

Phần 74: Mục luyện tập (10)

Phần 75: Mục luyện tập (11)

Phần 76: Câu chuyện thế giới

Phần 77: Vài nét lịch sử

78: Cú Sốc

Tuyên bố