Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ĐM] Kẻ Thay Thế - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ĐM] Kẻ Thay Thế

Tác giả: coc-beo

Đọc Truyện

SM,HE

ngược lên bờ xuống ruộng

thụ ôn nhu,công lạnh lùng.

Tác giả thông báo trước với con dân là sai chính tả khá nhiều,mong bà con xem xét trước khi vào đọc ???

Đây là truyện do chính tay tôi viết nên:
Không đem truyện đi khi chưa hỏi ý kiến ✔
Không ăn cắp nội dung truyện ✔