Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [ĐM/Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ĐM/Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Tác giả: Thanhxuan1511

Đọc Truyện

Tác giả: Thanh Xuân

Thể loại: Đam mỹ, khoái xuyên, chủ thụ, ngược nhẹ, oan gia thành tình nhân, 1x1, HE

Nhân vật chính: Khâu Duẫn x Nhâm Thạch

Tình trạng: Hoàn 119 chương, 25/7/2020

Bìa truyện: Gác nhỏ của Dạ Tước


Nhâm Thạch bị người yêu của bạn thân hại chết tan xương nát thịt, nhưng ở đâu xuất hiện ra một cái hệ thống bắt cậu làm nhiệm vụ qua các thế giới, ở đây cậu gặp lại người bạn thân cũ, nỗi hận ý trào lên mãnh liệt, có ý định trả thù, nhưng không những không trả được thù còn bị nghiệp quật cho tan tát.

Từ oan gia thành tình nhân.

Công từ đầu đến cuối đều là một!

Danh sách Chap

Mở Đầu

Chương 1: Thế Giới Thứ Nhất: Hiện Đại

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13: Hoàn Thế Giới Thứ Nhất

Chương 14: Thế Giới Thứ Hai: Cổ Trang

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25: Hoàn Thế Giới Thứ Hai

Chương 26: Thế Giới Thứ Ba: Mạt Thế

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41: Hoàn Thế Giới Thứ ba

Chương 42: Thế Giới Thứ Tư: AOB

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53: Hoàn Thế Giới Thứ Tư

Chương 54: Thế Giới Thứ Năm: Tu Tiên

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71: Hoàn Thế Giới Thứ Năm

Chương 72: Phiên Ngoại: Mộ Phàm

Chương 73: Thế Giới Thứ Sáu: Tương Lai

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88: Hoàn Thế Giới Thứ Sáu

Chương 89: Thế Giới Thứ Bảy: Linh Dị

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104: Hoàn Thế Giới Thứ Bảy

Chương 105: Thế Giới Thực: Hệ Thống Bị Lỗi

Chương 106: Hệ Thống Trở Về?

Chương 107: Không Bình Thường

Chương 108: Người Điên

Chương 109: Vị Lai Tựa Mộng

Chương 110: Trở Về?

Chương 111: Kí Ức

Chương 112: Cả Đời!

Chương 113: Tín Ngưỡng

Chương 114: Đại Kết Cục: Chính Mình Trong Mắt Đối Phương

Phiên Ngoại: Đem Chân Tình Tiến Vào Lòng Đối Phương

Phiên Ngoại: Ánh Sáng Phía Chân Trời

Phiên Ngoại: Nơi Em Tồn Tại Chính Là Nhà!

Phiên Ngoại: Người Bình Thường Lướt Qua Trong Kí Ức Của Hắn

THÍNH❤