Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Đọc Truyện ( Đn Harry Potter ) Cuộc sống trong truyện ( Hoàn ) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện ( Đn Harry Potter ) Cuộc sống trong truyện ( Hoàn )

Tác giả:

Đọc Truyện

.... hmmmmmm không biết miêu tả sao và đây cuốn thứ hai về Harry Potter của mình. Quyển thư nhất đã bị xoá nên thông cảm và ủng hộ mình nha( ^_^ )