Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Đọc Truyện [Đn HP] Nhà Ảo Thuật Gia Đại Tài - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đn HP] Nhà Ảo Thuật Gia Đại Tài

Tác giả:

Đọc Truyện

Hệ liệt:

[Đn Pokemon] Chạy Trối Chết

[Đn OKH] Mục Tiêu: Công Lược Sensei

______________________________

Không biết nói gì hơn, hơ hơ...

À, ừm, đừng ném dép cho mèo là được. Lịch không có(hoặc có thể có), lịch học bận rộn lém a~

Sẽ chẳng truyện nào được lấp đâu, đào cho zui thôi:))

Bìa được des bởi Crevan_Gesso