Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Đồng Nhân Fairy Tail] Bá Tước Bóng Đêm - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đồng Nhân Fairy Tail] Bá Tước Bóng Đêm

Tác giả: TuNguyet246

Đọc Truyện

Tác giả: Tư Nguyệt.

Bóng đêm là thứ sinh ra vạn vật, kể cả ánh sáng cũng từ bóng tối mà sinh ra.

Đứa trẻ đó, là kết tinh của bóng tối sâu thẳm.