Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Đồng Nhân Tower Of God]  -Tia Hy Vọng- - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đồng Nhân Tower Of God] -Tia Hy Vọng-

Tác giả: peacequy

Đọc Truyện

"Ở nơi tòa tháp tăm tối, cuối cùng cũng có người cứu rỗi, là một tia hy vọng và một ngôi sao nhỏ, cùng tỏa sáng trên nền trời đen."

_________________________________________

Tên truyện : [Đồng Nhân Tower Of God]
-Tia Hy Vọng-

Tác giả : -pyunh-

Trạng thái : Chưa Hoàn Thành

Bookcover by @MuVanh

Lưu ý: Các nhân vật (ngoại trừ OC) và cốt truyện đều thuộc về tác giả SIU của bộ TOG, mình chỉ thêm thắt thêm tình tiết và tạo ra OC chứ không phải là của mình.