Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Dragon's Lover - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Dragon's Lover

Tác giả: Hatuhoang12

Đọc Truyện

Long tộc ( Rồng ) không phải là con người... Vốn dĩ không phải, mãi mãi không phải...

Vậy ta - một bán rồng - có được hạnh phúc không ?

Ta có thể hạnh phúc ?

Có xứng đáng để có một tình yêu như bao người khác ?

Hay mãi mãi bị coi là một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, người đời khinh bỉ, quần chúng gièm pha ?

---------------------------------------