Đọc Truyện Dư hương - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Dư hương

Tác giả: PhuongUyen286

Đọc Truyện

Tác giả: Phương Uyên

Thể loại: Truyện ngắn, cảm hứng lịch sử, cổ trang

Tình trạng: Đã hoàn thành

Truyện viết về nhân vật công chúa Thiên Ninh thời nhà Trần.

Chi tiết về cuộc đời công chúa Thiên Ninh và vụ thông dâm với vua Trần Dụ Tông: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ninh_%28c%C3%B4ng_ch%C3%BAa%29

Chi tiết về loạn Dương Nhật Lễ: http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Nh%E1%BA%ADt_L%E1%BB%85

Ghi chú:

1. Nhân vật Trần Lâm là nhân vật hư cấu của tác giả.

2. Lịch sử không ghi chép nhiều về công chúa Thiên Ninh cũng như chuyện tình của bà và Trần Kham. Ngoài chi tiết về “bài thuốc” chữa liệt dương cho vua Trần Dụ Tông và loạn Dương Nhật Lễ là dựa vào chính sử, những nội dung còn lại đều do trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng đánh đồng truyện và chính sử.

Danh sách Chap