Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện  Đứa con đến từ tương lai - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Đứa con đến từ tương lai

Tác giả: Eunha1303

Đọc Truyện

Nếu như một ngày con của BTS và GFriend đột nhiên xuất hiện và nói mình đến từ tương lai thì sao?
( Truyện mang yếu tố ảo tưởng nên đừng có nói phi logic nha)