Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện dung dăng dung dẻ; - Truyen4U.Net

Đọc Truyện dung dăng dung dẻ;

Tác giả: chemkalot

Đọc Truyện

Mấy câu tình, tôi ngại nói.
Nên thả tương tư, vĩnh vòi cảm xúc.

Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi.
Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ.
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học.
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp.
Xì xì xì xụp,
Ngồi thụp xuống đây.

bookcover by twerkstudio & rey