Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh  - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Với Anh

Tác giả: Hacbach-202

Đọc Truyện

Em mắng anh cũng được.
Khóc lóc ầm ĩ cũng được.
Đánh anh lại càng tốt.
Chứ đừng tỏ ra mạnh mẽ quật cường trước mặt anh. Anh lo.

=> Đọc đi rồi sẽ biết.

Đã hoàn : 29 chương - 2 ngoại truyện