Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Dượng đây // jjk // 16+ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Dượng đây // jjk // 16+

Tác giả: Niifucking

Đọc Truyện

- Là dượng đây! Có nhớ dượng không!?

- Bảo bối ngoan! Dượng sẽ làm thật nhẹ nhàng mà!!

- A...của con thật mềm, thật chặt...

- Im mồm ngay cho tao đồ điếm!!!

Warning: có những từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc

ĐÃ HOÀN!!!