Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Đường Phong Chi Thừa Kiền  - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Đường Phong Chi Thừa Kiền

Tác giả: MinhPhong012

Đọc Truyện

==========
Tác giả : Thiên Khóa Thụ

Edit By Dạ Nguyệt - Hạ Nguyệt - Vấn Nguyệt - Lai Khứ

Beta: Hạ Nguyệt- Lai Khứ

Thể loại: Phụ tử, cung đình, điềm văn, xuyên không, trọng sinh, 1 x 1

Paring: Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) x Lý Thừa Kiền (Trung sơn quận vương).

Truyện Đường Phong Chi Thừa Kiền của tác giả Thiên Khóa Thụ là câu chuyện được xây dựng trên yếu tố lịch sử của triều đại Trung Hoa.