Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Edit] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Tác giả: acatlacboinhi

Đọc Truyện

Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu băng phôi liễu
Tác giả: Tần Nguyên
Tình trạng: Còn tiếp
Tình trạng: theo tiến độ truyện đăng
Editor: Mẫn Nhi
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,...
Văn án:
Hệ thống [ Ký chủ, ta sẽ nỗ lực giúp cô hối cải trở thành một người tốt, không còn là tội phạm!]
Ký chủ Nam Nhiễm: "Ồ"
Thiếu niên băng lãnh đi từng bước từng bước đến trước mặt cô: Cô là ai?
Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, ánh mắt bễ nghễ nhìn thẳng vào cô: Nữ tử nhà nào sao lại ở đây?
Nam Nhiễm im lặng, đánh hôn mê khiêng đi.
Thiếu gia bệnh kiều buồn bực chỉ thẳng mặt cô: Còn tiếp tục lại gần đây, tôi liền giết chết cô.
Nam Nhiễm:...., đánh hôn mê khiêng đi.
Ảnh Đế hắc hóa cười tươi như hoa anh túc: Người chế tác, là cô?
Lời nói cũng chưa nói xong.
Nam Nhiễm đã nhanh tay đánh hôn mê người ta, đang chuẩn bị khiêng người đi.
Biểu tình của hệ thống càng ngày càng hoảng sợ.
[ Ký chủ, cô cô cô, đây là đang làm gì a~?]
Nam Nhiễm chỉ bình tĩnh đáp lời: Đương nhiên là nhốt vào phòng tối, giấu đi.
Hệ thống bị dọa [Không phải chúng ta đã thỏa thuận tốt muốn trở thành một con người mới hay sao?]
Nam Nhiễm sau khi nghe xong, chỉ cười vài tiếng, ngữ điệu lười nhác vang lên: Hệ thống tốt của ta, ngươi có nên nghĩ cách tìm cho ta một cái lồng sắt thật kiên cố không?
Hệ thống, sửng sốt. [A!!!!!!!]
...
Truyện dịch theo bản convert nên không thể nào giống hết 100%. Có gì xin mọi người bỏ qua!
Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem đi lung tung.

Danh sách Chap

Chương 1: Xin chào, ta là hệ thống của cô

Chương 2: Bạn học, không cần quá cao lãnh (1)

Chương 3: Bạn học, không cần quá cao lãnh (2)

Chương 4: Bạn học, không cần quá cao lãnh (3)

Chương 5: Bạn học, không cần quá cao lãnh (4)

Chương 6: Bạn học, không cần quá cao lãnh (5)

Chương 7: Bạn học, không cần quá cao lãnh (6)

Chương 8: Bạn học, không cần quá cao lãnh (7)

Chương 9: Bạn học, không cần quá cao lãnh (8)

Chương 10: Bạn học, không cần quá cao lãnh (9)

Chương 11: Bạn học, không cần quá cao lãnh (10)

Chương 12: Bạn học, không cần quá cao lãnh (11)

Chương 13: Bạn học, không cần quá cao lãnh (12)

Chương 14: Bạn học, không cần quá cao lãnh (13)

Chương 15: Bạn học, không cần quá cao lãnh (14)

Chương 16: Bạn học, không cần quá cao lãnh (15)

Chương 17: Bạn học, không cần quá cao lãnh (16)

Chương 18: Bạn học, không cần quá cao lãnh (17)

Chương 19: Bạn học, không cần quá cao lãnh (18)

Chương 20: Bạn học, không cần quá cao lãnh (19)

Chương 21: Bạn học, không cần quá cao lãnh (20)

Chương 22: Bạn học, không cần quá cao lãnh (21)

Chương 23: Bạn học, không cần quá cao lãnh (22)

Chương 24: Bạn học, không cần quá cao lãnh (23)

Chương 25: Bạn học, không cần quá cao lãnh (24)

Chương 26: Bạn học, không cần quá cao lãnh (25)

Chương 27: Bạn học, không cần quá cao lãnh (26)

Chương 28: Bạn học, không cần quá cao lãnh (27)

Chương 29: Bạn học, không cần quá cao lãnh (28)

Chương 30: Bạn học, không cần quá cao lãnh (29)

Chương 31: Bạn học, không cần quá cao lãnh (30)

Chương 32: Bạn học, không cần quá cao lãnh (31)

Chương 33: Bạn học, không cần quá cao lãnh (32)

Chương 34: Bạn học, không cần quá cao lãnh (33)

Chương 35: Bạn học, không cần quá cao lãnh (34)

Chương 36: Bạn học, không cần quá cao lãnh (35)

Chương 37: Bạn học, không cần quá cao lãnh (36)

Chương 38: Bạn học, không cần quá cao lãnh (37)

Chương 39: Bạn học, không cần quá cao lãnh (38)

Chương 40: Bạn học, không cần quá cao lãnh (39)

Chương 41: Bạn học, không cần quá cao lãnh (40)

Chương 42: Bạn học, không cần quá cao lãnh (41)

Chương 43: Bạn học, không cần quá cao lãnh (42)

Chương 44: Bạn học, không cần quá cao lãnh (43)

Chương 45: Bạn học, không cần quá cao lãnh (44)

Chương 46: Bạn học, không cần quá cao lãnh (45)

Chương 47: Bạn học, không cần quá cao lãnh (46)

Chương 48: Bạn học, không cần quá cao lãnh (47)

Chương 49: Bạn học, không cần quá cao lãnh (48)

Chương 50: Bạn học, không cần quá cao lãnh (49)

Chương 51: Bạn học, không cần quá cao lãnh (50)

Chương 52: Bạn học, không cần quá cao lãnh (51)

Chương 53: Bạn học, không cần quá cao lãnh (52)

Chương 54: Bạn học, không cần quá cao lãnh (53)

Chương 55: Bạn học, không cần quá cao lãnh (54)

Chương 56: Bạn học, không cần quá cao lãnh (55)

Chương 57: Bạn học, không cần quá cao lãnh (56)

Chương 58: Bạn học, không cần quá cao lãnh (57)

Chương 59: Bạn học, không cần quá cao lãnh (58)

Chương 60: Bạn học, không cần quá cao lãnh (59)

Chương 61: Bạn học, không cần quá cao lãnh (60)

Chương 62: Bạn học, không cần quá cao lãnh (61)

Chương 63: Bạn học, không cần quá cao lãnh (62)

Chương 64: Bạn học, không cần quá cao lãnh (63)

Chương 65: Bạn học, không cần quá cao lãnh (64)

Chương 66: Bạn học, không cần quá cao lãnh (65)

Chương 67: Bạn học, không cần quá cao lãnh (66)

Chương 68: Bạn học, không cần quá cao lãnh (67)

Chương 69: Bạn học, không cần quá cao lãnh (68)

Chương 70: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (1)

Chương 71: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (2)

Chương 72: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (3)

Chương 73: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (4)

Chương 74: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (5)

Chương 75: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (6)

Chương 76: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (7)

Chương 77: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (8)

Chương 78: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (9)

Chương 79: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (10)

Chương 80: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (11)

Chương 81: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (12)

Chương 82: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (13)

Chương 83: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (14)

Chương 84: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (15)

Chương 85: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (16)

Chương 86: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (17)

Chương 87: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (18)

Chương 88: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (19)

Chương 89: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (20)

Chương 90: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (21)

Góc chia sẻ!!!

Chương 91: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (22)

Chương 92: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (23)

Chương 93: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (24)

Chương 94: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (25)

Chương 95: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (26)

Chương 96: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (27)

Chương 97: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (28)

Chương 98: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (29)

Chương 99: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (30)

Chương 100: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (31)

Chương 101: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (32)

Chương 102: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (33)

Chương 103: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (34)

Chương 104: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (35)

Chương 105: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (36)

Chương 106: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (37)

Chương 107: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (38)

Chương 108: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (39)

Chương 109: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (40)

Chương 110: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (41)

Chương 111: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (42)

Chương 112: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (43)

Chương 113: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (44)

Chương 114: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (45)

Chương 115: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (46)

Chương 116: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (47)

Chương 117: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (48)

Chương 118: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (49)

Chương 119: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (50)

Chương 120: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (51)

Chương 121: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (52)

Chương 122: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (53)

Chương 123: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (54)

Chương 124: [Giới giải trí] Đại lão thật soái (55)

Giới thiệu truyện mới!!!

Chương 125: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (56)

Chương 126: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (57)

Chương 127: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (58)

Chương 128: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (59)

Chương 129: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (60)

Chương 130: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (61)

Chương 131: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (62)

Chương 132: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (63)

Chương 133: Hôn dạ minh châu (1)

Chương 134: Hôn dạ minh châu (2)

Chương 135: Hôn dạ minh châu (3)

Chương 136: Hôn dạ minh châu (4)

Chương 137: Hôn dạ minh châu (5)

Chương 138: Hôn dạ minh châu (6)

Chương 139: Hôn dạ minh châu (7)

Chương 140: Hôn dạ minh châu (8)

Chương 141: Hôn dạ minh châu (9)

Chương 142: Hôn dạ minh châu (10)

Chương 143: Hôn dạ minh châu (11)