Đọc Truyện [Edit] (Khoái xuyên) Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu (Hoàn) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] (Khoái xuyên) Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu (Hoàn)

Tác giả: thienthientieutieu

Đọc Truyện

thienthientieutieu.wordpress.com

Tác giả: Mặc Sắc Tuyên Trương

Nguồn: Takamura Yuiu (lamdubang)

Thể loại: Khoái xuyên, 1x1, công sủng thụ, chủ thụ

Translator: QuickTrans

Editor: Ellie

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Note: Bản edit không đảm bảo độ chính xác, độ thuần việt và độ mượt 100%.

Văn án

(đừng tin)

Cố Khanh một giấc tỉnh lại bị hệ thống buộc định không rõ nguyên do, vì thế, cậu từ nay về sau bước lên con đường cứu vớt thế giới không trở về... (cũng không phải)

Hệ thống: Nhiệm vụ của anh là làm nam chính yêu anh, nữ chính yêu anh, nam phụ yêu anh, nữ phụ yêu anh, tất cả mọi người đều yêu anh!

Tiểu công: Mày cút!!!