Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Edit] [Mau Xuyên] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] [Mau Xuyên] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày

Tác giả: _ShariphereS_

Đọc Truyện

[25.03.2020]🔻[ ]

✔️Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chủ yếu edit cho bản thân + bạn đọc.

✔️Lần đầu edit, còn non, chưa beta, nên có gì mong mọi người góp ý để hoàn thiện.

✔️Truyện edit dựa trên bản convert nên sẽ không đúng 100%, chủ yếu do sức hiểu convert của mình.

✔️Mọi người có đọc, nên đợi hoàn một thế giới rồi hẵng vô, tại vì theo mình không làm vậy sẽ bị tụt cảm xúc.

✔️Hết rồi thì phải '-')•

Danh sách Chap

-Văn Án-

[TG1] Chương 1 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (1)

Chương 2 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (2)

Chương 3 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (3)

Chương 4 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (4)

Chương 5 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (5)

Chương 6 - Bạn gái Cũ Bạch Liên Hoa (6)

Chương 7 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (7)

Chương 8 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (8)

Chương 9 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (9)

Chương 10 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (10)

Chương 11 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (hoàn)

Chương 12 - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (phiên ngoại).

[TG2] Chương 13 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (1)

Chương 14 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (2)

Chương 15 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (3)

Chương 16 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (4)

Chương 17 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (5)

Chương 18 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (6)

Chương 19~21 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (7)

Chương 22 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (8)

Chương 23 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (9)

Chương 24 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (10)

Chương 25 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (11)

Chương 26 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (12)

Chương 27 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (13)

Chương 28 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (14)

Chương 29 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (15)

Chương 30 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (16)

Chương 31 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (hoàn)

Chương 32 - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (phiên ngoại)

[TG3] Chương 33 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (1)

Chương 34 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (2)

Chương 35 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (3)

Chương 36 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (4)

Chương 37 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (5)

Chương 38 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (6)

Chương 39 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (7)

Chương 40 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (8)

Chương 41 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (9)

Chương 42 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (10)

Chương 43 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (11)

Chương 44 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (12)

Chương 45 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (13)

Chương 46 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (14)

Chương 47 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (15)

Chương 48 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (16)

Chương 49 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (xong)

Chương 50 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (phiên ngoại)

Chương 51 - Bạn Gái Cũ Gả Thay (phiên ngoại 2)

[TG4] Chương 52 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (1)

Chương 53 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (2)

Chương 54 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (3)

Chương 55 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (4)

Chương 56 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (5)

Chương 57 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (6)

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (12)

Chương 64 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (13)

Chương 65 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (14)

Chương 66 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (xong)

Chương 67 - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (phiên ngoại)

[TG5] Chương 68 - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (1)

Chương 69 - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (2)

Chương 70 - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (3)

Chương 71 - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (4)

Thống Bào :((

😁😁😁