Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [EDIT] Mau xuyên dưỡng thành: Vai ác lão công, cầu buông tha!  - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [EDIT] Mau xuyên dưỡng thành: Vai ác lão công, cầu buông tha!

Tác giả: Gemini0006

Đọc Truyện

Tên gốc: 快穿养成:反派老公,求放过 !

Hán Việt: Khoái xuyên dưỡng thành: Phản phái lão công, cầu phóng quá!

• Tác giả: Thâm Lam Thủy Thiển

• Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ chủ

• Convert: tử đằng ( Wikidich.com )
• Edit: Cá Muối
• Wattpat: Gemini0006
• Bìa: Cielo.Sênh

➡ VĂN ÁN:

Thầy bói nói số mệnh Đường Oản cô độc cả đời, cô không tin, cô có tiền lại xinh đẹp, sao lại gả không ra?

Kết quả cô làm quen qua 99 tên bạn trai, mỗi người đều trong vòng một tháng tìm được chân ái, sau đó lập tức quăng cô!

Cuối cùng, một người trong số đó, đến ngày kết hôn còn chạy cùng người phụ nữ khác!

Đường Oản tỏ vẻ không phục, tùy tiện kéo một người đàn ông đi kết hôn, cô lại trực tiếp chết thẳng cẳng!

Sau đó lại bị một cái hệ thống ba ba trói định.

Hệ thống ba ba: Có muốn một lão công hoàn mỹ hay không? Không cần 998, không cần 888, chỉ cần trói định hệ thống ba ba ta, lão công hoàn mỹ đưa đến tận nhà cho ngươi!

Đường Oản: Ba ba? ex?

Hệ thống ba ba ( ngượng ngùng ): Chào con gái~ mau kêu ba ba, ngươi muốn dạng con rể nào đều cho ngươi!

Sau khi trói định hệ thống, Đường Oản chỉ muốn bóp chết nó.

Lão công hoàn mỹ, nói hay lắm?! Nam nhân tính cách vặn vẹo kia, ai dám muốn đây?! Cái này không phải hố cô đi...

_______________________

[ Bản edit của Cá Muối chỉ được đăng tại Wattpat Gemini0006. Vui lòng không tự ý Reup/chuyển ver. Cảm ơn! ]

Danh sách Chap

Chương 1: Ngày kết hôn bị quăng!

Chương 2: Tôi là gay cũng được sao?

Chương 3: Ta là ba ba của ngươi

Chương 4: Đại lão hệ hắc ám (1)

Chương 5: Đại lão hệ hắc ám (2)

Chương 6: Đại lão hệ hắc ám (3)

Chương 7: Đại lão hệ hắc ám (4)

Chương 8: Đại lão hệ hắc ám (5)

Chương 9: Đại lão hệ hắc ám (6)

Chương 10: Đại lão hệ hắc ám (7)

Chương 11: Đại lão hệ hắc ám (8)

Chương 12: Đại lão hệ hắc ám (9)

Chương 13: Đại lão hệ hắc ám (10)

Chương 14: Đại lão hệ hắc ám (11)

Chương 15: Đại lão hệ hắc ám (12)

Chương 16: Đại lão hệ hắc ám (13)

Chương 17: Đại lão hệ hắc ám (14)

Chương 18: Đại lão hệ hắc ám (15)

Chương 19: Đại lão hệ hắc ám (16)

Chương 20: Đại lão hệ hắc ám (17)

Chương 21: Đại lão hệ hắc ám (18)

Chương 22: Đại lão hệ hắc ám (19)

Chương 23: Đại lão hệ hắc ám (20)

Chương 24: Đại lão hệ hắc ám (21)

Chương 25: Đại lão hệ hắc ám (22)

Chương 26: Đai lão hệ hắc ám (23)

Chương 27: Đại lão hệ hắc ám (24)

Chương 28: Đại lão hệ hắc ám (25)

Chương 29: Đại lão hệ hắc ám (26)

Chương 30: Đại lão hệ hắc ám (27)

Chương 31: Đại lão hệ hắc ám (28)

Chương 32: Đại lão hệ hắc ám (29)

Chương 33: Đại lão hệ hắc ám (30)

Chương 34: Đại lão hệ hắc ám (31)

Chương 35: Đại lão hệ hắc ám (32)

Chương 36: Đại lão hệ hắc ám (33)

Chương 37: Đại lão hệ hắc ám (34)

Chương 38: Đại lão hệ hắc ám (35)

Chương 39: Đại lão hệ hắc ám (36)

Chương 40: Đại lão hệ hắc ám (37)

Chương 41: Đại lão hệ hắc ám (38)

Chương 42: Đại lão hệ hắc ám (39)

Chương 43: Đại lão hệ hắc ám (40)

Chương 44: Đại lão hệ hắc ám (41)

Chương 45: Đại lão hệ hắc ám (42)

Chương 46: Đại lão hệ hắc ám (43)

Chương 47: Đại lão hệ hắc ám (44)

Chương 48: Đại lão hệ hắc ám (45)

Chương 49: Đại lão hệ hắc ám (46)

Chương 50: Đại lão hệ hắc ám (47)

Chương 51: Đại lão hệ hắc ám (48)

Chương 52: Thái tử tàn bạo (1)

Chương 53: Thái tử tàn bạo (2)

Chương 54: Thái tử tàn bạo (3)

Chương 55: Thái tử tàn bạo (4)

Chương 56: Thái tử tàn bạo (5)

Chương 57: Thái tử tàn bạo (6)

Chương 58: Thái tử tàn bạo (7)

Chương 59: Thái tử tàn bạo (8)

Chương 60: Thái tử tàn bạo (9)

Chương 61: Thái tử tàn bạo (10)

Chương 62: Thái tử tàn bạo (11)

Chương 63: Thái tử tàn bạo (12)

Chương 64: Thái tử tàn bạo (13)

Chương 65: Thái tử tàn bạo (14)

Chương 66: Thái tử tàn bạo (15)

Chương 67: Thái tử tàn bạo (16)

Chương 68: Thái tử tàn bạo (17)

Chương 69: Thái tử tàn bạo (18)

Chương 70: Thái tử tàn bạo (19)

Chương 71: Thái tử tàn bạo (20)

Chương 72: Thái tử tàn bạo (21)

Chương 73: Thái tử tàn bạo (22)

Chương 74: Thái tử tàn bạo (23)

Chương 75: Thái tử tàn bạo (24)

Chương 76: Thái tử tàn bạo (25)

Chương 77: Thái tử tàn bạo (26)

Chương 78: Thái tử tàn bạo (27)

Chương 79: Thái tử tàn bạo (28)

Chương 80: Thái tử tàn bạo (29)

Chương 81: Thái tử tàn bạo (30)

Chương 82: Thái tử tàn bạo (31)

Chương 83: Thái tử tàn bạo (32)

Chương 84: Thái tử tàn bạo (33)

Chương 85: Thái tử tàn bạo (34)

Chương 86: Thái tử tàn bạo (35)

Chương 87: Thái tử tàn bạo (36)

Chương 88: Thái tử tàn bạo (37)

Chương 89: Thái tử tàn bạo (38)

Chương 90: Thái tử tàn bạo (39)

Chương 91: Thái tử tàn bạo (40)

Chương 92: Thái tử tàn bạo (41)

Chương 93: Thái tử tàn bạo (42)

Chương 94: Thái tử tàn bạo (43)

Chương 95: Thái tử tàn bạo (44)

Chương 96: Thái tử tàn bạo (45)

Chương 97: Thái tử tàn bạo (46)

Chương 98: Thái tử tàn bạo (47)

Chương 99: Thái tử tàn bạo (48)

Chương 100: Thái tử tàn bạo (49)

Chương 101: Thái tử tàn bạo (50)

Chương 102: Thái tử tàn bạo (51)