Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính Boss - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính Boss

Tác giả: MegBurton

Đọc Truyện

Tác giả: Quân Sanh

Editor chính: Mặc Quân Tịnh Túc

Convert-er: Giáp Dã

Nguồn convert: Wikidich

Truyện được edit đã có sự cho phép của Giáp Dã

Thể loại: Ngôn tình, Hệ thống 1v1

Bookcover: Do một bạn độc giả rất thích bộ truyện nên đã làm tấm bìa này tặng nhóm dịch. Chân thành cảm ơn bạn!

~~~~~

Vì tìm ra hung thủ sát hại mình, Hạ Diệc Sơ và Hệ thống 233 làm hiệp nghị, cô xuyên qua các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ, còn Hệ thống 233 sẽ trợ giúp cô trở lại thế giới của mình.

Chỉ là, Hạ Diệc Sơ ở trên đường làm nhiệm vụ, thường xuyên sẽ gặp phải một vài Boss bị hắc hóa, một lời không hợp thì đông lạnh không khác gì một tảng băng di động, còn nói hay thì nắm tay cười nói vui vẻ.

Hệ thống: Thỉnh dùng một từ hình dung ấn tượng trong lòng mình về đối phương:

Hạ Diệc Sơ: Tốt.

Thẩm Già Diệp: Của riêng tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời editor:

Truyện theo tại hạ đánh giá là hay

Mọi người tuyệt đối không hối hận khi nhảy hố

Hoan nghênh tới hố của tại hạ

Mà truyện thái giám cũng ráng chịu nha

Chào mừng những người lọt hố

Danh sách Chap

Chương 1: Anh trai măt lạnh cấm dục bá đạo 1

Chương 2: Anh trai măt lạnh cấm dục bá đạo 2

Chương 3: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 3

Chương 4: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 4

Chương 5: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 5

Chương 6: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 6

Chương 7: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 7

Chương 8: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 8

Chương 9: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 9

Chương 10: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 10

Chương 11: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 11

Chương 12: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 12

Chương 13: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 13

Chương 14: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 14

Chương 15: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 15

Chương 16: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 16

Chương 17: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 17

Chương 18: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 18

Chương 19: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 19

Chương 20: Anh trai mặt lạnh cấm dục báo đạo 20

Chương 21: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 21

Chương 22: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 22

Chương 23: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 23

Chương 24: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 24

Chương 25: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 25

Chương 26: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 26

Chương 27: ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 27

Chương 28: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 28

Chương 29: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 29

Thông báo

Chương 30: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 30

Chương 31: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 31

Chương 32: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 32

Chương 33 Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 33

Chương 34: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 34

Chương 35: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 35

Chương 36: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 36

Chương 37: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 37

Chương 38: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 38

Chương 39: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 39

Chương 40: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 40

Chương 41: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 41

Chương 42: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 42

Chương 43: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 43

Chương 44: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 44

Chương 45: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 45

Chương 46: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 46

Chương 47: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 47

Chương 48: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 48

Chương 49: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 49

Chương 50: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 50

Chương 51: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 51

Chương 52: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 52

Chương 53: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 53

Chương 54: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 54

Chương 55: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 55

Chương 56: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo (cuối)

Chương 57: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 1

Chương 58: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 2

Chương 59: Chú "sói" à, đừng đùa tôi! 3

Chương 60: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 4

Chương 61: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 5

Chương 62: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 6

Chương 63: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 7

Chương 64: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 8

Chương 65: Chú "sói", à đừng đùa ta! 9

Chương 66: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 10

Chương 67: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 11

Chương 68: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 12

Chương 69: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 13

Chương 70: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 14

Thông báo

Chương 71: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 15

Chương 72: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 16

Chương 73: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 17

Chương 74: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 18

Chương 75: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 19

Chương 76: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 20

Chương 77: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 21

Chương 78: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 22 (Cuối)

Chương 79: Công lược hoàng tử bị hắc hóa (văn án)

Chương 79: Công lược hoàng tử bị hắc hóa (1)

Chương 80: Công lược hoàng tử hắc hóa 2

Chương 81: Công lược hoàng tử hắc hóa 3

Chương 82: Công lược hoàng tử bị hắc hóa 4

Thư xin lỗi

Chương 83: Công lược hoàng tử bị hắc hóa 5

Chương 84: Công lược hoàng tử hắc hóa 6

Chương 85: Công lược hoàng tử hắc hóa 7

Chương 86: Công lược hoàng tử hắc hóa 8

Chương 87: Công lược hoàng tử hắc hóa 9

Kế hoạch 0,1 + PR

Chương 88 công lược hắc hóa hoàng tử 10

THÔNG BÁO KHẨN

Chương 89: Công lược hắc hóa hoàng tử 11

Chương 90: Công lược hắc hóa hoàng tử 12

Chương 91 Công lược hắc hóa hoàng tử 13

Cầu nắng cho 1 ngày mới

Chương 92: Công lược hoàng tử hắc hóa 14

Chương 93: Công lược hoàng tử hắc hóa 15

Chương 94: Công lược hoàng tử hắc hóa 16

Chương 95: Công lược hắc hóa hoàng tử 17

Chương 96: Công lược hoàng tử hắc hóa 18

Các vị độc giả, chúng ta cần nói rõ vấn đề với nhau 1 lần nữa

Chương 97: Công lược hoàng tử hắc hóa 19

Chương 98: Công lược hoàng tử hắc hóa 20

Chương 99: Công lược hoàng tử hắc hóa 21

Chương 100: Công lược hoàng tử hắc hóa 22

Chương 101: Công lược hoàng tử hắc hóa 23

Chương 102: Công lược hoàng tử hắc hóa 24

Chương 103: Công lược hoàng tử hắc hóa 25

Chương 104: Công lược hoàng tử hắc hóa 26

Chương 105: Công lược hoàng tử hắc hóa 27

Chương 106: Công lược hoàng tử hắc hóa 28

Chương 107: Công lược hoàng tử hắc hóa 29

Chương 108: Công lược hoàng tử hắc hóa 30

Chương 109: Công lược hoàng tử hắc hóa 31

Chương 110: Công lược hoàng tử hắc hóa 32

Chương 111: Công lược hoàng tử hắc hóa 33

Chương 112: Công lược hoàng tử hắc hóa 34

Chương 113: Công lược hoàng tử hắc hóa 35

Chương 114: Công lược hoàng tử hắc hóa 36

Chương 115: Công lược hoàng tử hắc hóa 37

Chương 116: Công lược hoàng tử hắc hóa 38

Chương 117: Công lược hoàng tử hắc hóa

Chương 119: Công lược hoàng tử hắc hóa 40

Chương 120: Công lược hoàng tử hắc hóa 41

Chương 121: Công lược hoàng tử hắc hóa 42 +43

Chương 35: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 35