Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [EDIT][Mau Xuyên - Hệ Thống] Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [EDIT][Mau Xuyên - Hệ Thống] Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Tác giả: -alesrisann-

Đọc Truyện

Tên Hán Việt: Khoái Xuyên Hệ Thống: Vạn Nhân Mê Công Lược Thủ Sách

Tác giả: Đinh Khê

Thể loại: Ngôn tình, Hệ thống, Xuyên nhanh, 1vs1, HE...

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Convert: wikidich

Tình trạng edit: Đang lê lết -.-

Edit: Kỳ Vân (alesrisann)

Ngày đào hố: 16/5/2018
Ngày lấp hố: .....

Bookcover by Kỳ Vân

Văn án:

Cô trời sinh da trắng, nhan sắc hoàn mĩ vạn người mê. Gần như một ánh mắt là có thể làm cho tổng tài lạnh lùng máu lạnh vì cô mà mất hết gia tài; gần như là một động tác của cô là có thể làm cho đế vương băng lãnh vì cô mà từ bỏ cả thiên hạ.

Mỗ thiên, có một hệ thống xuất hiện tìm cô.

"Có phải cảm thấy cuộc sống của con người rất nhàm chán hay không? Có nghĩ tới một cuộc sống thú vị? Chúng tôi vì cô cung cấp nhiều đồ vật công lược!! Mỗi một người đều là lãnh khốc vô tình, phúc hắc vô cực hạn! Cô có muốn khiêu chiến không?"

Mộng Nhã nhướng mày, mắt đào hoa diễm lệ làm người ta không kềm chế được: "Hửm? Vậy đến đây đi."

Vị hôn phu băng lãnh / Đế vương lãnh khốc / Tổng tài bá đạo...

-----------

+ Truyện chỉ được đăng trên wattpad @alesrisann

❌YÊU CẦU KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC

Danh sách Chap

Chương 1: Thế giới I: Công lược vị hôn phu băng lãnh (1)

Chương 2: Công lược vị hôn phu băng lãnh (2)

Chương 3: Công lược vị hôn phu băng lãnh (3)

Chương 4: Công lược vị hôn phu băng lãnh (4)

Chương 5: Công lược vị hôn phu băng lãnh (5)

Chương 6: Công lược vị hôn phu băng lãnh (6)

Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7)

Chương 8: Công lược vị hôn phu băng lãnh (8)

Chương 9: Công lược vị hôn phu băng lãnh (9)

Chương 10: Công lược vị hôn phu băng lãnh (10)

Chương 11: Công lược vị hôn phu băng lãnh (11)

Chương 12+13: Công lược vị hôn phu băng lãnh (12+13)

Chương 14: Công lược vị hôn phu băng lãnh (14)

Chương 15: Công lược vị hôn phu băng lãnh (15)

Chương 16: Công lược vị hôn phu băng lãnh (16)

Chương 17: Công lược vị hôn phu băng lãnh (17)

Chương 18: Công lược vị hôn phu băng lãnh (18)

Chương 19: Công lược vị hôn phu băng lãnh (19)

Chương 20: Công lược vị hôn phu băng lãnh (20)

Chương 21: Công lược vị hôn phu băng lãnh (21)

Chương 22: Công lược vị hôn phu băng lãnh (22)

Chương 23: Công lược vị hôn phu băng lãnh (23)

Chương 24: Công lược vị hôn phu băng lãnh (24)

Chương 25: Công lược vị hôn phu băng lãnh (25)

Chương 26: Công lược vị hôn phu băng lãnh (26)

Chương 27: Công lược vị hôn phu băng lãnh (27)

Chương 28: Công lược vị hôn phu băng lãnh (28)

Chương 29: Công lược vị hôn phu băng lãnh (29)

Chương 30: Công lược vị hôn phu băng lãnh (30)

Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31)

Chương 32: Công lược vị hôn phu băng lãnh (32)

Chương 33: Công lược vị hôn phu băng lãnh (33)

Chương 34: Công lược vị hôn phu băng lãnh (34)

Chương 35: Công lược vị hôn phu băng lãnh (35)

Chương 36: Công lược vị hôn phu băng lãnh (36)

Chương 37: Công lược vị hôn phu băng lãnh (37)

Chương 38: Công lược vị hôn phu băng lãnh (38)

Chương 39: Công lược vị hôn phu băng lãnh (39)

Chương 40: Công lược vị hôn phu băng lãnh (40)

Chương 41: Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1)

Chương 42: Công lược đế vương lãnh khốc (2)

Chương 43: Công lược đế vương lãnh khốc (3)

Chương 44: Công lược đế vương lãnh khốc (4)

Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5)

Chương 46: Công lược đế vương lãnh khốc (6)

Chương 47: Công lược đế vương lãnh khốc (7)

Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8)

Chương 49: Công lược đế vương lãnh khốc (9)

Chương 50: Công lược đế vương lãnh khốc (10)

Chương 51: Công lược đế vương lãnh khốc (11)

Chương 52: Công lược đế vương lãnh khốc (12)

Chương 53: Công lược đế vương lãnh khốc (13)

Chương 54: Công lược đế vương lãnh khốc (14)

Chương 55: Công lược đế vương lãnh khốc (15)

Chương 56: Công lược đế vương lãnh khốc (16)

Chương 57: Công lược đế vương lãnh khốc (17)

Chương 58: Công lược đế vương lãnh khốc (18)

Chương 59: Công lược đế vương lãnh khốc (19)

Chương 60: Công lược đế vương lãnh khốc (20)

Chương 61: Công lược đế vương lãnh khốc (21)

Chương 62: Công lược đế vương lãnh khốc (22)

Chương 63: Công lược đế vương lãnh khốc (23)

Chương 64: Công lược đế vương lãnh khốc (24)

Chương 65: Công lược đế vương lãnh khốc (25)

Chương 66: Công lược đế vương lãnh khốc (26)

Chương 67: Công lược đế vương lãnh khốc (27)

Chương 68: Công lược đế vương lãnh khốc (28)

Chương 69: Công lược đế vương lãnh khốc (29)

Chương 70: Công lược đế vương lãnh khốc (30)

Chương 71: Công lược đế vương lãnh khốc (31)

Chương 72: Công lược đế vương lãnh khốc (32)

Chương 73: Thế giới III: Công lược đại thần võng du (1)

Chương 74: Công lược đại thần võng du (2)

Chương 75: Công lược đại thần võng du (3)

Chương 76: Công lược đại thần võng du (4)

Chương 77: Công lược đại thần võng du (5)

Chương 78: Công lược đại thần võng du (6)

Chương 79: Công lược đại thần võng du (7)

Chương 80: Công lược đại thần võng du (8)

Chương 81: Công lược đại thần võng du (9)

Chương 82: Công lược đại thần võng du (10)

Chương 83: Công lược đại thần võng du (11)

Chương 84: Công lược đại thần võng du (12)

Chương 85: Công lược đại thần võng du (13)

Chương 86: Công lược đại thần võng du (14)

Chương 87: Công lược đại thần võng du (15)

Chương 88: Công lược đại thần võng du (16)

Chương 89: Công lược đại thần võng du (17)

Chương 90: Công lược đại thần võng du (18)

Chương 91: Công lược đại thần võng du (19)

Chương 92: Công lược đại thần võng du (20)

Chương 93: Công lược đại thần võng du (21)

Chương 94: Công lược đại thần võng du (22)

Chương 95: Công lược đại thần võng du (23)

Chương 96: Công lược đại thần võng du (24)

Chương 97: Công lược đại thần võng du (25)

Chương 98: Công lược đại thần võng du (26)

Chương 99: Công lược đại thần võng du (27)

Chương 100: Công lược đại thần võng du (28)

Chương 101: Công lược đại thần võng du (29)

Chương 102: Công lược đại thần võng du (30)

Chương 103: Công lược đại thần võng du (31)

Chương 104+105: Công lược đại thần võng du (32+33)

Chương 106: Công lược đại thần võng du (34)

Chương 107: Công lược đại thần võng du (35)

Chương 108: Công lược đại thần võng du (36)

Chương 109: Công lược đại thần võng du (37)

Chương 110: Công lược đại thần võng du (38)

Chương 111: Thế giới IV: Công lược thiếu tá lãnh khốc (1)

Chương 112: Công lược thiếu tá lãnh khốc (2)

Chương 113: Công lược thiếu tá lãnh khốc (3)

Chương 114: Công lược thiếu tá lãnh khốc (4)

Chương 115: Công lược thiếu tá lãnh khốc (5)

Chương 116: Công lược thiếu tá lãnh khốc (6)

Chương 117: Công lược thiếu tá lãnh khốc (7)

Chương 118: Công lược thiếu tá lãnh khốc (8)

Chương 119: Công lược thiếu tá lãnh khốc (9)

Chương 120: Công lược thiếu tá lãnh khốc (10)

Chương 121: Công lược thiếu tá lãnh khốc (11)

Chương 122: Công lược thiếu tá lãnh khốc (12)

Chương 123: Công lược thiếu tá lãnh khốc (13)

Chương 124: Công lược thiếu tá lãnh khốc (14)

Chương 125: Công lược thiếu tá lãnh khốc (15)

Chương 126: Công lược thiếu tá lãnh khốc (16)

Chương 127: Công lược thiếu tá lãnh khốc (17)

Chương 128+129: Công lược thiếu tá lãnh khốc (18+19)

Chương 130: Công lược thiếu tá lãnh khốc (20)

Chương 131: Công lược thiếu tá lãnh khốc (21)

Chương 132: Công lược thiếu tá lãnh khốc (22)

Chương 133: Công lược thiếu tá lãnh khốc (23)

Chương 134: Công lược thiếu tá lãnh khốc (24)

Chương 135: Công lược thiếu tá lãnh khốc (25)

Chương 136: Công lược thiếu tá lãnh khốc (26)

Chương 137: Công lược thiếu tá lãnh khốc (27)

Chương 138: Công lược thiếu tá lãnh khốc (28)

Chương 139: Công lược thiếu tá lãnh khốc (29)

Chương 140: Công lược thiếu tá lãnh khốc (30)

Chương 141: Công lược thiếu tá lãnh khốc (31)

Chương 142: Công lược thiếu tá lãnh khốc (32)

Chương 143: Công lược thiếu tá lãnh khốc (33)

Chương 144: Công lược thiếu tá lãnh khốc (34)

Thông báo

Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1)

Chương 59: Công lược đế vương lãnh khốc (19)

Chả liên quan gì :D

Thông báo!!!

Chương 65: Công lược đế vương lãnh khốc (25)

Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5)

.... :)

Hỏi

Đáp

....

Chương 71: Công lược đế vương lãnh khốc (31)

....

Không phải chương mới

TUYỂN EDITOR VÀ BETA-ER

Chương 74: Thế giới IV: Công lược thiếu tá lãnh khốc (1)

Chương 97: Công lược đại thần võng du (25)