Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Edit] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Tác giả: ShiroiHiou

Đọc Truyện

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu

Tác giả: Vân Phi Mặc

Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)

Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou)

Tình trạng: Hoàn thành

Tình trạng Edit: Hết thế giới 10 và đã chậm lại 😁

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nữ phụ , 1v1

Nữ chủ: Hệ thống, không phải đã nói nhiệm vụ hoàn thành có thể rút lui sao, đại Boss theo sau là thế nào hả?!

Hệ thống: 【 Đang giả chết......】

Nữ chủ tức giận nói: Cậu còn giả chết, có tin tôi đánh chết cậu thật không!

Hệ thống: 【 Kiên quyết tiếp tục giả chết......】

Boss phúc hắc: Ngoan, nương tử, em đi nghỉ đi, chuyện nhỏ này để vi phu xử lý.

Hệ thống: 【 Lệ rơi đầy mặt giả chết tiếp......】

Đây là một hệ thống hố cha, mỹ danh là giúp nữ chủ báo thù, thật ra là hố nữ chủ, đẩy nàng đến vị diện đang có bug, bị đại Boss phúc hắc gây rối!

【 sủng văn, 1v1, sảng văn, nhẹ nhàng khôi hài 】

Lưu ý nhỏ của Shiroi: Cách xưng hô của nữ chính tùy theo thế giới hiện đại hay cổ đại sẽ là cô - nàng nhé. Mình còn non tay lắm nên mọi người thông cảm nha, xin đừng ném gạch đá mình...

Các thế giới nhiệm vụ gồm:
Hello, giáo thảo đại nhân
Hello, thiếu tướng
Sủng phi đương đạo
Tổng tài hắc đạo
Đả đảo nam sủng
Thứ nữ trọng sinh
Boss biến thái
Boss là gian thần
Đế vương hắc ám
Tu chân Mary Sue

Danh sách Chap

Sống không bằng chết

Trở thành cô hồn dã quỷ

Gặp hệ thống, trọng sinh trở về

Bánh bao nhỏ đáng thương

Ngược đãi

Nghèo kiết xác

Dơ loạn bất kham

Mẫu thân, con không đói

Nhiệm vụ bắt đầu

Hello, giáo thảo đại nhân (1)

Hello, giáo thảo đại nhân (2)

Hello, giáo thảo đại nhân (3)

Hello, giáo thảo đại nhân (4)

Hello, giáo thảo đại nhân (5)

Hello, giáo thảo đại nhân (6-Hết)

Thế giới hiện thực (1)

Thế giới hiện thực (2)

Hello, thiếu tướng (1)

Hello, thiếu tướng (2)

Hello, thiếu tướng (3)

Hello, thiếu tướng (4)

Hello, thiếu tướng (5)

Hello, thiếu tướng (6)

Hello, thiếu tướng (7)

Hello, thiếu tướng (8-Hết)

Thế giới hiện thực (3)

Phiên ngoại: Tiếu Nghiêm

Sủng phi đương đạo(1)

Sủng phi đương đạo (2)

Sủng phi đương đạo (3)

Sủng phi đương đạo (4)

Sủng phi đương đạo (5)

Sủng phi đương đạo (6)

Sủng phi đương đạo (7)

Sủng phi đương đạo (8)

Sủng phi đương đạo (9-Hết)

Thế giới hiện thực (4)

Hắc đạo tổng tài (1)

Hắc đạo tổng tài (2)

Hắc đạo tổng tài (3)

Hắc đạo tổng tài (4)

Hắc đạo tổng tài (5)

Hắc đạo tổng tài (6)

Hắc đạo tổng tài (7)

Hắc đạo tổng tài (8)

Hắc đạo tổng tài (9)

Hắc đạo tổng tài (10)

Hắc đạo tổng tài (11)

Hắc đạo tổng tài (12-Hết)

Thế giới hiện thực (5)

Đả đảo nam sủng (1)

Đả đảo nam sủng (2)

Đả đảo nam sủng (3)

Đả đảo nam sủng (4)

Đả đảo nam sủng (5-Hết)

Thế giới hiện thực (6)

Thứ nữ trọng sinh (1)

Thứ nữ trọng sinh (2)

Thứ nữ trọng sinh (3)

Thứ nữ trọng sinh (4)

Thứ nữ trọng sinh (5)

Thứ nữ trọng sinh (6)

Thứ nữ trọng sinh (7)

Thứ nữ trọng sinh (8)

Thứ nữ trọng sinh (9)

Thứ nữ trọng sinh (10)

Thứ nữ trọng sinh (11)

Thứ nữ trọng sinh (12)

Thứ nữ trọng sinh (13)

Thứ nữ trọng sinh (14)

Thứ nữ trọng sinh (15)

Thứ nữ trọng sinh (16)

Thứ nữ trọng sinh (17)

Thứ nữ trọng sinh (18-hết)

Thế giới hiện thực (7)

Boss biến thái (1)

Boss biến thái (2)

Boss biến thái (3)

Boss biến thái (4)

Boss biến thái (5)

Boss biến thái (6)

Boss biến thái (7)

Boss biến thái (8)

Boss biến thái (9)

Boss biến thái (10)

Boss biến thái (11)

Boss biến thái (12)

Boss biến thái (13)

Boss biến thái (14)

Boss biến thái (15)

Boss biến thái (16)

Boss biến thái (17)

Boss biến thái (18)

Boss biến thái (19)

Boss biến thái (20)

Boss biến thái (21)

Boss biến thái (22-Hết)

Thế giới hiện thực (8)

Boss là gian thần (1)

Boss là gian thần (2)

Boss là gian thần (3)

Boss là gian thần (4)

Boss là gian thần (5)

Boss là gian thần (6)

Boss là gian thần (7)

Boss là gian thần (8)

Boss là gian thần (9)

Boss là gian thần (10)

Boss là gian thần (11)

Boss là gian thần (12)

Boss là gian thần (13)

Boss là gian thần (14)

Boss là gian thần (15-Hết)

Thế giới hiện thực (9)

Đế vương hắc ám (1)

Đế vương hắc ám (2)

Đế vương hắc ám (3)

Đế vương hắc ám (4)

Đế vương hắc ám (5)

Đế vương hắc ám (6)

Đế vương hắc ám (7)

Đế vương hắc ám (8)

Đế vương hắc ám (9)

Đế vương hắc ám (10)

Đế vương hắc ám (11)

Đế vương hắc ám (12)

Đế vương hắc ám (13)

Đế vương hắc ám (14)

Đế vương hắc ám (15)

Đế vương hắc ám (16)

Đế vương hắc ám (17)

Đế vương hắc ám (18)

Đế vương hắc ám (19)

Đế vương hắc ám (20)

Đế vương hắc ám (21-Hết)

Thế giới hiện thực (10)

Tu Chân Mary Sue (1)

Tu Chân Mary Sue (2)

Tu Chân Mary Sue (3)

Tu Chân Mary Sue (4)

Tu Chân Mary Sue (5)

Tu Chân Mary Sue (6)

Tu Chân Mary Sue (7)

Tu Chân Mary Sue (8)

Tu Chân Mary Sue (9)

Tu Chân Mary Sue (10)

Tu Chân Mary Sue (11)

Tu Chân Mary Sue (12)

Tu Chân Mary Sue (13)

Tu Chân Mary Sue (14)

Tu Chân Mary Sue (15)

Tu Chân Mary Sue (16)

Tu Chân Mary Sue (17)

Tu Chân Mary Sue (18)

Tu Chân Mary Sue (19)

Tu Chân Mary Sue (20)

Tu Chân Mary Sue (21)

Tu Chân Mary Sue (22)

Tu Chân Mary Sue (23)

Tu Chân Mary Sue (24)

Tu Chân Mary Sue (25-Hết)

Thế giới hiện thực (11)

Cục cưng của ảnh đế (1)