Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Edit] [Mau Xuyên] Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] [Mau Xuyên] Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

Tác giả: TieuDu347

Đọc Truyện

Tên truyện: Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

Tên Hán Việt: Ngã từ chân tâm điềm

Tác giả: Quân Khuynh

Tình trạng convert: Còn tiếp

Nguồn: wikidich.com

Editor: Duu

Bìa+Designer: Duu

Tình trạng edit: đang lết...

Thể loại: Xuyên nhanh, 1vs1, ngọt sủng, cổ đại, hiện đại, tương lai, tình cảm, hệ thống, mạt thế, vườn trường, hào môn thế gia, tu chân, khoa học viễn tưởng, cung đình hầu tước,...v.v...

_____Văn án_____

Rõ ràng là cô công lược, vì cái gì công lược không thành còn bị phản lại?!

#Bác sĩ ca ca đẩy mắt kính tơ vàng: "Tôi chịu trách nhiệm với thân thể của em, còn em phụ trách tâm tôi."

#Phúc hắc manh sủng lẽo đẽo theo sau: "Mang tôi theo a~."

#Đại thần bên cạnh câu môi cười: "Ta có thể sủng ngươi, sủng lên trời."

#Hệ thống Trà Bạch: Cảm hóa bọn họ, công lược bọn họ! Cố lên, Từ Từ!!!

Bất · Sở Từ · lực: Bình tĩnh, tất cả đều bình tĩnh!!
___________

▶Lưu ý:

- Truyện dịch phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả và converter.

- Cấm sân si hay cà khịa, hãy là độc giả có văn hóa.

Danh sách Chap

🍀 Review & Giới thiệu 🍀

[Vị diện 1] Chương 1: Ca ca hắn là y quan cầm thú (1)

Chương 2: Ca ca hắn là y quan cầm thú (2)

Chương 3: Ca ca hắn là y quan cầm thú (3)

Chương 4: Ca ca hắn là y quan cầm thú (4)

Chương 5: Ca ca hắn là y quan cầm thú (5)

Chương 6: Ca ca hắn là y quan cầm thú (6)

Chương 7: Ca ca hắn là y quan cầm thú (7)

Chương 8: Ca ca hắn là y quan cầm thú (8)

Chương 9: Ca ca hắn là y quan cầm thú (9)

Chương 10: Ca ca hắn là y quan cầm thú (10)

Chương 11: Ca ca hắn là y quan cầm thú (11)

Chương 12: Ca ca hắn là y quan cầm thú (12)

Chương 13: Ca ca hắn là y quan cầm thú (13)

Chương 14: Ca ca hắn là y quan cầm thú (14)

Chương 15: Ca ca hắn là y quan cầm thú (15)

Chương 16: Ca ca hắn là y quan cầm thú (16)

Chương 17: Ca ca hắn là y quan cầm thú (17)

Chương 18: Ca ca hắn là y quan cầm thú (18)

Chương 19: Ca ca hắn là y quan cầm thú (19)

Chương 20: Ca ca hắn là y quan cầm thú (20)

Chương 21: Ca ca hắn là y quan cầm thú (21)

Chương 22: Ca ca hắn là y quan cầm thú (22)

Chương 23: Ca ca hắn là y quan cầm thú (23)

Chương 24: Ca ca hắn là y quan cầm thú (24)

Chương 25: Ca ca hắn là y quan cầm thú (25)

Chương 26: Ca ca hắn là y quan cầm thú (26)

Chương 27: Ca ca hắn là y quan cầm thú (27)

Chương 28: Ca ca hắn là y quan cầm thú (28)

Chương 29: Ca ca hắn là y quan cầm thú (29)

Chương 30: Ca ca hắn là y quan cầm thú (30)

Chương 31: Ca ca hắn là y quan cầm thú (31)

Chương 32: Ca ca hắn là y quan cầm thú (32)

Chương 33: Ca ca hắn là y quan cầm thú (33)

Chương 34: Ca ca hắn là y quan cầm thú (34)

Chương 35: Ca ca hắn là y quan cầm thú (35)

Chương 36: Ca ca hắn là y quan cầm thú (36)

Chương 37: Ca ca hắn là y quan cầm thú (37)

Chương 38: Ca ca hắn là y quan cầm thú (38)

Chương 39: Ca ca hắn là y quan cầm thú (39)

Chương 40: Ca ca hắn là y quan cầm thú (40)

Chương 41: Ca ca hắn là y quan cầm thú (41)

Chương 42: Ca ca hắn là y quan cầm thú (42)

Chương 43: Ca ca hắn là y quan cầm thú (43)

Chương 44: Ca ca hắn là y quan cầm thú (44)

Chương 45: Ca ca hắn là y quan cầm thú (45)

Chương 46: Ca ca hắn là y quan cầm thú (46)

Chương 47: Ca ca hắn là y quan cầm thú (47)

Chương 48: Ca ca hắn là y quan cầm thú (48)

Chương 49: Ca ca hắn là y quan cầm thú (49)

Chương 50: Ca ca hắn là y quan cầm thú (50)

Chương 51: Ca ca hắn là y quan cầm thú (51)

Chương 52: Ca ca hắn là y quan cầm thú (52)

Chương 53: Ca ca hắn là y quan cầm thú (Xong)

[Vị diện 2] Chương 54: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (1)

Chương 55: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (2)

Chương 56: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (3)

Chương 57: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (4)

Chương 58: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (5)

Chương 59: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (6)

Chương 60: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (7)

Chương 61: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (8)

Chương 62: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (9)

Chương 63: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (10)

Chương 64: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (11)

Chương 65: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (12)

Chương 66: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (13)

Chương 67: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (14)

Chương 68: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (15)

Chương 70: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (17)

Chương 71: Ngươi khác tu tiên, ta dưỡng thú (18)

Chương 72: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (19)

Chương 73: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (20)

Chương 74: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (21)

Chương 75: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (22)

Chương 76: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (23)

Chương 77: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (24)

Chương 78: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (25)

Chương 79: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (26)

Chương 80: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (27)

Chương 81: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (28)

Chương 82: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (29)

Chương 83: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (30)

Chương 84: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (31)

Chương 85: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (32)

Chương 86: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (33)

Chương 87: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (34)

Chương 88: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (35)

Chương 89: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (36)

Chương 90: Người khác tu tiên ta dưỡng thú (37)

Chương 91: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (38)

Chương 92: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (39)

Chương 93: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (40)

Chương 94: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (41)

Chương 95: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (42)

Chương 96: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (43)

Chương 97: Người khác tu tiên, ta dưỡng thú (Xong)

[Vị diện 3] Chương 98: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (1)

Chương 99: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (2)

Chương 100: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (3)

Chương 101: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (4)

Chương 102: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (5)

Chương 103: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (6)

Chương 104: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (7)

Chương 105: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (8)

Chương 106: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (9)

Chương 107: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (10)

Chương 108: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (11)

Chương 109: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (12)

Chương 110: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (13)

Chương 111: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (14)

Chương 112: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (15)

Chương 113: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (16)

Chương 114: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (17)

Chương 115: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (18)

Chương 116: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (19)

Chương 117: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (20)

Chương 118: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (21)

Chương 119: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (22)