Đọc Truyện [EDIT] Mr Thuốc ngủ của tôi- Hoài Tố - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [EDIT] Mr Thuốc ngủ của tôi- Hoài Tố

Tác giả: chanh1127

Đọc Truyện

Tên gốc: Ta Thuốc Ngủ Tiên Sinh - 我的安眠药先生

Tác giả: Hoài Tố

Hoàn chính văn: 90 chương

Editor: Chanh

Cp: Lục Dương - Diệp Nùng (Nữ chính phụ trách kế hoạch tổ chức hôn lễ X nam chính đại thần võng văn)

Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE, tỷ đệ luyến